„Ve čtvrtek radní schválili dodavatele rekonstrukce. Pražská firma HM pro.cz zahájí práce v květnu, takže začátkem září počítáme s otevřením noclehárny," informovala starostka Písku Eva Vanžurová. Místostarosta Jiří Hořánek k tomu dodává: „Město získá smysluplné využití pro svoji nemovitost a zajistí i poskytování potřebné sociální služby."

O tom, že tato služba v Písku nezbytně chybí, není stále přesvědčen opoziční zastupitel Ondřej Veselý, 
i když práci s bezdomovci pokládá za velmi potřebnou sociální službu. „Problém vidím v tom, že uživatel takového zařízení nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. To je samozřejmě zcela v pořádku, nicméně pro potencionální klienty, tedy lidi bez domova, jde o podmínku takřka nesplnitelnou," myslí si. Čerpá ze zkušeností z minulých let, kdy město
v zimě ve spolupráci s organizacemi Elim a Naděje nabízelo přespání pro bezdomovce. S ohledem na omezení pak tuto nabídku využívali jeden až dva klienti. „Když si tam nemůžu dát čouda, raději budu spát pod viaduktem u nádraží," říká Karel (37), který na ulici žije už osm let.

LIDÉ BEZ DOMOVA

Na odbor sociálních věcí Městského úřadu v Písku se ročně obrátí kolem pětadvaceti klientů, kteří požadují zprostředkovat přespání.

Zdroj: MÚ Písek

Noclehárna je součástí městského střediska sociálních služeb (MSSS) Písek. „Toto zařízení bude mít kapacitu osm lůžek, z toho polovina bude určena pro muže. Od krajského úřadu jsme již získali registraci sociální služby noclehárna a předpokládám, že zastupitelstvo kraje schválí naši žádost o zařazení noclehárny do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje," informovala Marcela Průšová, ředitelka MSSS Písek.

Odbor sociálních věcí městského úřadu poukazuje také na to, že vzhledem k absenci noclehárny v Písku bylo nutné v některých případech klientům zprostředkovávat ubytování i v jiných městech a nelze tak s nimi kontinuálně pracovat. Nejbližší noclehárny jsou ve Strakonicích, Českých Budějovicích a Táboře, jejich kapacity jsou však často naplněny.

Dalším problémem je, že klienti nemají peníze na dopravu do těchto měst, zůstávají na ulici a přivykají tomuto způsobu života. „Noclehárna je velmi důležitou součástí sociální prevence a chrání společnost před vznikem a šířením dalších nežádoucích společenských jevů," zdůraznil místostarosta Písku Jiří Hořánek.