Náročné investiční akce, které se nedají stihnout za prázdninové měsíce, byly důvodem ke zkrácení školního roku ve dvou ZŠ. Už  v pátek  převzali vysvědčení v ZŠ J. K. Tyla a ZŠ T. G. Masaryka. „Hlavní investiční akcí bude vybudování bezbariérového přístupu do budovy druhého stupně. Předpokládané náklady jsou 4,7 milionu korun," připomněl ředitel ZŠ T. G. Masaryka Jiří Kothánek.

V ZŠ J. K. Tyla půjde o třetí etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Ve výběrovém řízení se podařilo snížit cenu této akce o téměř milion korun. V obou ZŠ je po dobu ředitelského volna zajištěna činnost školní družiny i provoz jídelny. Rodičům by tedy prodloužení prázdnin nemělo situaci komplikovat.
Lešení je již postavené kolem budovy v Čelakovského ulici, kde sídlí dvě střední školy – obchodní akademie a střední zemědělská škola. Studenti obou škol rovněž převzali vysvědčení v pátek.

V průběhu prázdninových měsíců dostane budova podkrovní vestavbu, kterou financuje kraj, ve výši necelých 20,5 milionu korun. „V současné době již začíná první etapa vestavby pro potřeby obou škol. Vznikne zde zázemí pro pedagogy a žáky, dále pak například shromažďovací prostory pro žáky a veřejnost, které školám v budově chyběly," informoval Radek Šíma, tiskový mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.

V pondělí skončí školní rok a žáci všech oborů převezmou vysvědčení v Základní umělecké skole Otakara Ševčíka v Písku. Stavební úpravy se budou týkat výukového prostoru pro výtvarný obor a obor literárně dramatický. „Rekonstrukcí půdních prostor vznikne divadelní sál s jevištěm a hledištěm pro literárně dramatický obor. Žáci budou mít příležitost si zde vyzkoušet své dovednosti ve skutečném divadelním prostoru," říká ředitelka písecké ZUŠ Jindřiška Kudrlová.

Další nový prostor bude věnován výstavní galerii pro výtvarný obor. Žáci zde budou nejen prezentovat veřejnosti své práce, ale také si sami manažersky připraví vernisáže od plakátů a pozvánek až po uvítání hostů. „Budova tak bude významně zhodnocena a budeme skutečně školou nového tisíciletí," dodala Jindřiška Kudrlová. Akce bude stát z prostředků kraje 11,4 milionu korun.