Po dlouhých patnácti letech od ničivých povodní v roce 2002 by se mohli Husinečtí v příštím roce dočkat alespoň zahájení stavby protipovodňových opatření. Má to ale hned několik podmínek. Tou nejzásadnější je získání dotace od Ministerstva zemědělství.
Shodují se na tom jak zástupci města, tak Povodí Vltavy, které by mělo protipovodňová opatření stavět. Potvrdil to tiskový mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán. „Pokud se podaří majetkově vypořádat všechny pozemky, na kterých má stavba stát a bude v letošním roce vydáno stavební povolení, stavba pak bude zahájena 
v příštím roce," uvedl.


Majetkové vypořádání 
k pozemkům dotčeným stavbou protipovodňových opatření řeší město Husinec. To podle slov starostky Ludmily Pánkové musí pozemky vykoupit. „Nejvíc nás zpožďuje geometrické zaměření, které není kompletní, odhaduji to zhruba na jednu třetinu pozemků již zapsaných v katastru nemovitostí. Minulý týden jsme předávali další část. Vesměs se jedná o kupní smlouvy, kde cena pozemků je symbolická. Sami lidé chápou nutnost stavby," dodala.


Součástí stavby bude i přestavba jezu a řada vyvolaných investic. Patří k nim také stavba nové výrobní haly 
v areálu výrobního družstva Jihokov. „Jedná se o náhradu za sklady u řeky, které musí ustoupit části protipovodňových opatření," dodal Hugo Roldán. Předběžně odhadnuté náklady činí bezmála 60 milionů korun.