Bude zahrnovat historické snímky, věci denní potřeby, jako je dobové nádobí nebo pracovní nástroje, ale i keramické střepy pocházející z regionu.  „Dokončení sekce dějin Mirovicka plánujeme na předposlední týden v červnu, kdy bychom chtěli celé patro otevřít pro veřejnost jako loni vždy o sobotách," vysvětlil kronikář obce Mišovice Pavel Suček, pod jehož rukama a vedením se muzeum od roku 2013 postupně rodí. Dodal, že na přípravě expozice spolupracují s Prácheňským muzeem v Písku.

O muzeum v Pohoří se  zajímají návštěvníci i mimo sezonu. Mezi ty letošní patří kromě turistů také školáci. Právě školám chtějí podle Pavla Sučka dát příležitost   k tomu, aby se děti mohly seznámit s regionální historií a zdejším nerostným bohatstvím.

Budova bývalé školy by se měla kompletně proměnit v muzeum v příštím roce. Letos se uskutečnily stavební úpravy přízemí, které podle starosty obce Vladimíra Čelakovského stály kolem 150 tisíc korun z obecního rozpočtu.

V přízemní místnosti, kde byla původně tělocvična, budou dvě sekce. Jedna bude zahrnovat historii kostela a církve v regionu a druhá bude patřit historii školy.  V dalších dvou místnostech dostanou prostor místní dobrovolní hasiči, tradice a řemesla.