Několik desítek lidí zaplnilo v pátek 26. prosince kostel sv. Anny u Kraselova. Konalo se zde tradiční pastýřské troubení. V programu vystoupilo několik účinkujících, na závěr se přítomní dozvěděli i něco zajímavého z historie kostela. O ní vyprávěla Hana Kopáčová.
O zahájení se postaral Jan Řehoř z Klatov, který zatroubil na pastýřskou troubu.