Za vodu si lidé ve Strakonicích v příštím roce pravděpodobně zase připlatí. Navrhovaná cena vodného a stočného včetně DPH je 89,04 koruny za metr krychlový. To je o 1,26 koruny víc než v tomto roce.


Městští radní navrhovanou cenu doporučili zastupitelstvu ke schválení na svém zasedání začátkem listopadu. Tuto informaci potvrdila mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Pak už bude rozhodování na zastupitelích. Ti by se měli sejít ve středu 16. prosince," uvedla.


Podle slov ředitele strakonických technických služeb Ludvíka Němejce tvorbu ceny vodného a stočného ovlivnila především jedna věc. „Jsou to podmínky udržitelnosti dotací," konstatoval. Zjednodušeně řečeno město musí vybrat dost peněz na to, aby mohlo udržovat investice pořízené z dotací.


Peníze z Evropské unie přitom šly ve Strakonicích jak do takzvané čisté vody, tak do špinavé. Například jen akce intenzifikace čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace přišla na víc než tři sta milionů korun. Z toho víc než tři čtvrtiny pokryla dotace 
z Operačního programu životní prostředí.


Cena vody ve Strakonicích přitom v posledních letech neustále roste. Letos dělá vodné a stočné včetně DPH 87,78 za metr krychlový. To je o více než 38 korun vyšší částka, než jaká byla v roce 2006, odkdy vodovodní a kanalizační sítě ve městě začaly provozovat Technické služby Strakonice.

Cena vody ve Strakonicích během deseti let stále stoupá

Rok od roku se cena vody ve Strakonicích stále zvyšuje. Zatímco v roce 2006 bylo vodné a stočné včetně DPH dohromady 49,59 koruny za kubík, letos už je tato cena 87,78 koruny. Uvedenou skutečnost dokládá i připojený graf.


A jedinou příčinou nejsou jen rostoucí ceny vstupů včetně energií. V posledních letech se na ní stále více podepisují i podmínky udržitelnosti dotací, které v minulosti na obnovu vodohospodářského fondu Strakonice využily. To potvrdil ředitel Technických služeb Strakonice Ludvík Němejc. „Stejný důvod mělo i to, když v roce 2014 došlo k úpravě ceny v polovině roku," dodal.
Vodovodní a kanalizační sítě ve městě začaly Technické služby Strakonice provozovat v roce 2006.