Po několika letech příprav a diskusí o budoucí podobě centra Volar, mají totiž pro letošní rok ve svém rozpočtu volarští peníze na první ze tří plánovaných etap. Ty by měly dát centru takový vzhled, že bude každému jasné, že stojí právě na náměstí.

Letos by mělo dojít na úpravy v horní části při vjezdu od Prachatic pod kostelem svaté Kateřiny. Projekt podle slov starostky Martiny Pospíšilové počítá s takovými úpravami, které by měly jednak zvýšit bezpečí návštěvníků města, oddělit od sebe pěší a pohyb vozidel a zapojit do celkového pohledu na centrum směrem od spodní části podstatně výrazněji právě dominantu náměstí, kterým je kostel svaté Kateřiny.

„Je trochu smutné slýchat od návštěvníků města, že se ptají po náměstí, i když na něm stojí, protože současné náměstí vnímají spíše jen jako asfaltovou parkovací plochu," uvedla starostka. Projekt revitalizace náměstí počítá se třemi etapami. „Letos chceme z rozpočtu města začít s první z nich. Týkala by se zrušení komunikace pod kostelem svaté Kateřiny, kudy by nadále nebyl možný průjezd vozidel. Změnila by se parková úprava v horní části prostranství pod kostelem, čímž se pohledově začlení do náměstí jak samotný kostel, tak protější budovy bytového domu, městské knihovny a radnice. Práce by měly skončit prostorově na hraně hotelu Bobík," shrnula Martina Pospíšilová.

Přestože si uvědomuje, že s prostorem centra tak, jak nyní existuje, se přílišné zázraky udělat nedají, dílčí úpravy by nové podobě měly výrazně prospět. Platí to i o využitých materiálech. „Z celé plochy by měl zmizet asfaltový povrch a bude nahrazený kamennou dlažbou, která bude ve směru od kostela navíc z horního pohledu tvořit pomyslný kříž. Naprosto přesně budou vymezeny plochy pro stání vozidel, pro odpočinek a relaxaci a počítáme i s předzahrádkou před hotelem Bobík. Do nového náměstí chceme využít také historickou kamennou dlažbu, která byla v jiných místech města při rekonstrukcích ulic, chodníků nebo přístupů k některým domům vyjmuta a nahrazena jiným typem dlažby již se záměrem, že ji do města vrátíme. Lepší a důstojnější místo, než nové náměstí, si lze představit jen stěží," doplnila starostka s tím, že ne vše ovšem umožní rozpočet již v první etapě.

Co se týká termínu pro vlastní práce, je město limitováno konáním Slavností dřeva. „S tím musíme počítat a rozhodně by se jich to nemělo dotknout. Pokud by měla první etapa narušit slavnosti tím, že nebude hotova, počkáme s pracemi až po slavnostech," ubezpečila Martina Pospíšilová. Revitalizace náměstí totiž nebude řešit jen to, co je a bude vidět, ale i nutné sítě pod zemí. Podle starostky se to týká především rozvodů tepla, které vedou napříč velkou asfaltovou plochou.

Projekt sice Volarští mají, ale zatím jim chybí územní rozhodnutí, stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele. „Stavební povolení by se mělo týkat všech tří etap. Pokud jde o výběrové řízení na dodavatele, bylo by zřejmě logické i vhodné, pokud by revitalizaci prováděla jedna a ta samá firma od začátku do konce i vzhledem k celkovému rozsahu plánovaných prací," doplnila starostka Volar.

Zeleň, která na čas z náměstí kvůli jeho revitalizaci zmizí, se má v dalších letech do centra vrátit, byť by mohla zčásti vypadat jinak, než na jakou jsou nyní lidé ve městě zvyklí. „Zeleň v centru chybět nesmí. Počítáme jak s výsadbou vzrostlejších stromů, tak s rozmístěním kontejnerů s drobnější zelení," ubezpečila starostka a zdůraznila, že revitalizace náměstí počítá i s návratem jednoho ze živlů, který momentálně v centru chybí a který si v připomínkách ke studii prosazovali i samotní obyvatelé města. „Na náměstí by měla být voda. O to náročnější bude právě první etapa, která bude zahrnovat řešení veškerých inženýrských sítí. Je to i z důvodu, že náměstí jako takové nemá kvalitní veřejné osvětlení. To je v současnosti řešeno jedním sloupem uprostřed asfaltové plochy, což je nevhodné řešení," dodala.

Vodní živel by měla na náměstí vrátit moderně řešená fontána z žulových kvádrů. „Kašnu, která historicky byla v místech, kudy nyní vede hlavní silnice, do náměstí nevrátíme, ale chceme spojit motiv vody a čtyř jedlí znázorněných dvěma vyššími a dvěma nižšími kameny, které má město Volary ve svém znaku, a zakomponovat jej do spodní části náměstí, pod níž bude zachován menší parčík," naznačila Martina Pospíšilová budoucí podobu vodního prvku v náměstí.

Parkovou úpravu této části by měla řešit poslední etapa revitalizace náměstí. „Park, který tam nyní je, chceme zachovat i potom, ale změnit by se měla druhová skladba dřevin. Chceme tu vysadit listnaté stromy, které nahradí jehličnany nevhodné do blízkosti bytových domů a do městské zástavby vůbec. Další drobná zeleň bude řešena do mobilních kontejnerů, které umožní variabilní rozmístění při různých příležitostech," upřesnila starostka.