Alespoň rámcově jsme program čtenářům Deníky přiblížili v předstihu. Došlo v něm k zásadním změnám, například pokud se týká hlavního hosta sobotního programu?
Tak to určitě ne. Platí, že letošní Slavnosti dřeva zahájíme v sobotu v devět hodin ráno společně s Vladimírem Hronem. Slavnostmi provede návštěvníky z pódia opět Ladislav Mareš, který uvede i hodinový program hosta Vladimíra Hrona.

Za poslední roky si návštěvníci zvykli na to, že na účinkující měli dobrý výhled. Bude i letos stát před hotelem Bobík pódium?
Sice nebudeme mít letos pódium stejně velké, jako při koncertu Aleše Brichty, ale bude podobné svými rozměry, jen bude o něco nižší. Důvodem je to, že letos není v programu žádná hudební skupina, která by vyžadovala rozměrnější pódium. Nicméně to, které letos bude, zajistí pohodu pro účinkující a dobrý výhled na ně pro návštěvníky.

Na Slavnostech dřeva bývalo zvykem, že mezi oficiálnější součásti programu patří i představení určitých symbolů města. Jen namátkou to byly v začátcích slavností zvony, pak prapor a znak, insignie, knižní publikace, volarská zlatá a při posledním ročníku dokonce oficiální znělka Volar. Co máte přichystáno pro letošní rok?
Letos to bude návrat Stožecké Madony. Jedná se o repliku obrazu, který byl nalezen na půdě domu v sousedství kostela svaté Kateřiny při jeho rekonstrukci. Plátno bylo v dost špatném stavu, nicméně se podařilo dovodit, že se jedná o jedno z vyobrazení Stožecké Madony. Repliku pro tuto příležitost vytvořila výtvarnice Miroslava Kunešová, zatímco originál projde dalším historickým průzkumem. Zjistilo se totiž, že vrchní malba ukrývá ještě o sto let starší malbu pod ní. Oficiální částí programu bude tedy v letošním roce vysvěcení repliky obrazu Stožecké Madony. Poté bude obraz umístěn do kostela svaté Kateřiny.

Budou se moci návštěvníci sobotní části Slavností dřeva těšit na tradičně netradiční zábavu, tedy na klání v různých dřevorubeckých disciplínách a v soutěži družstev partnerských měst o volarský dřevák?
Také letos se vrátíme k divácky úspěšné soutěži Euro Jack, která se bude konat vedle kostela svaté Kateřiny. Začne po vystoupení Vladimíra Hrona od 10 hodin. Bude to letos soutěž mezinárodní, při které se utká české a rakouské družstvo v různých dřevorubeckých disciplínách. Musím přiznat, že i pro nás bude do poslední chvíle překvapením, jaké to budou. Na klání dřevorubců po krátké pauze naváží se svou soutěží o putovní volarský dřevák družstva partnerských měst Volar z Rakouska a Německa. Rakouské partnerské družstvo přijede z Wallern an der Trattnach, z Německa očekáváme zástupce z Waldkirchenu a Perlesreutu.

Změní se něco na soutěžních disciplínách?
Ponecháváme stejné disciplíny, tedy řezání polena pilou břichatkou, přestavění pyramidy z polen, kuželky a šplh na čtyřmetrový oloupaný kmen. Pokud by nastala situace, kdy by některá družstva měla shodný počet bodů, rozhodne o vítězi opět srážení kuželek.

V soutěži jde o putovní volarský dřevák. Kde se nachází?
Od loňského ročníku zdobí prostory radnice v Perlesreutu a dovolím si říct, že nám ho nejen přivezou a snad tady i zůstane, protože Volarští by si ho určitě už zasloužili. Volarský dřevák je sice putovní, ale do Volar putuje až příliš dlouho, takže bychom byli rádi, aby se tu na chvíli jeho putování zastavilo.

Neozval se starosta Perlesreutu s tím, že dřevák nemá cenu vozit, protože ho zase vyhrají?
Byli jsme před nedávnem pozváni na slavnosti do Perlesreutu a musím říct, že tuto odvážnou myšlenku skutečně starosta pronesl. Je fakt, že pokud by se jeho slova naplnila, byl by to už druhý dřevák, který by po Waldkirchenu zůstal družstvu, které ho vyhraje potřetí v řadě za sebou. Ne snad, že bych jim to nepřála, ale zisk dřeváku bych ještě víc přála našemu družstvu, kterému vždy uniklo první místo skutečně o desetinky vteřiny. Mám ale přesto tak trochu obavy, protože bychom měli docela problém sehnat dřevo na nový metrový dřevák.  Je totiž vyroben z lipového dřeva a není tak jednoduché najít takový kus, aby z něho mohl volarský řezbář Radek Amler vytvořit nový dřevák.

Zůstane volarské družstvo ve stejném složení?
Každý rok dochází mezi členy družstva k určitým změnám. K nejstálejším členům patří Honza Michalčák a Míra Trost. Letos k nim přibude z minulosti ostřílený Břeťa Havlík a novým členem družstva by měl být Pepa Zámečník. A jestli trénují, to je těžké. Trénovat třeba šplh na odkorněný kmen asi není možné někde doma nebo na zahradě. A s ostatními disciplínami je to podobné. Ale jsou to všechno sportovci a já jim věřím a budu jim moc držet palce.

Domácí prostředí nemusí být zase až takovou výhodou s ohledem na zvolené disciplíny, přesto podpora fanoušku je až neuvěřitelná. Těší vás to jako pořadatele?
O tom nemůže být pochyb. Cokoliv se návštěvníkům líbí a ocení, je pro nás potěšující. Podpora pro závodníky je důležitá. Ale je pravdou, že občas bývají docela blízko, až míváme obavy, aby nedošlo k nějakému zranění buď závodníků, nebo přihlížejících návštěvníků. Takže se i letos budeme snažit dát soutěžícím trochu více prostoru.

Divácky zajímavé soutěže ale nejsou jedinou součástí programu Slavností dřeva?
Je pravda, že zatím jsme zmínili jen malou část toho, co návštěvníci ve Volarech při slavnostech uvidí a uslyší. Po oba dva dny je připravena celá řada kulturních vystoupení od různých hudebních žánrů přes pohádku až po rytířská klání. Nemluvě o ukázkách lidových řemesel. Od deseti do čtyř odpoledne bude na parkovišti u domu služeb stánek Jihočeské agrární komory a v rámci akce Chutná hezky jihočesky zde bude předvádět kuchařskou zvěřinovou show Petr Stupka a máme přislíbeno, že si budou moci návštěvníci i zvěřinu zakoupit a doma si zkusit některý z receptů Petra Stupky. Program bude opět hodně zajímavý a každý návštěvník si tu vybere své.

Dostanou prostor v programu i místní?
Místní spolky a zájmové organizace obecně vzato zapojujeme do slavností každoročně. Pokud se týká pomoci při pořádání, organizaci i zajištění programu, zaslouží si náš veliký dík, ať už se jedná o zahrádkáře, svaz žen, myslivce, Tatran Volary, svaz zdravotně postižených a rozhodně ne na posledním místě dobrovolní hasiči, kteří pomáhají s občerstvením, organizací putovního dřeváku a zajištěním požárních hlídek po celou dobu konání slavností.

Ti, kteří navštěvují Slavnosti dřeva pravidelně, asi vědí, že svou trochou do programu přispívá i svaz žen. Chystají něco i pro letošní ročník?
Svaz žen se do programu zapojuje každý rok. Pro jeden z ročníků slavností složil dokonce jakousi dřevařskou hymnu Volaráků. Letos bude jejich čas opět v neděli dopoledne a už teď se moc těším.

Když už jste zmínila neděli, jaký bude druhý den slavností?
Ten bude opět spojen s ukázkami řemesel a tradičních trhů a neodmyslitelně k neděli patří pochod odřevákovaných účastníků slavností. Už snad ani nebudeme říkat, že se pokusíme o překonání rekordu, ale je to součást slavností, která má tradici a řada návštěvníků sem kvůli tomu přijíždí pravidelně rok co rok.

Takže pochod ve dřevácích už dnes vnímáte více jako tradiční součást než pokus být za každou cenu zapsáni v knize rekordů?
Pochod v dřevácích prostě ke slavnostem patří a je jedno, jestli se podaří rekord překonat nebo ne. Je to především o celkové atmosféře o nadšení a zájmu lidí, kteří do Volar přijíždějí. Pořádáme ho od roku 1998 a mohu říct za celý organizační štáb, že už ho dnes chápeme jako specifickou součást slavností, které nikde jinde nenajdete, a která je připomínkou historie našeho města.

Máte připravené dřeváky pro ty, kteří budou chtít jít do průvodu, ale nebudou mít vlastní?
Budeme mít nachystaných zhruba padesát párů k zapůjčení, ale návštěvníci si pravidelně koupí své dřeváky přímo na slavnostech a odvezou si je na památku domů.

Při jednom z jednání zastupitelů padl také návrh, aby se sobotní ohňostroj časově posunul, aby děti a starší obyvatelé nemuseli čekat až do půlnoci. Změnili jste tedy dobu odpálení slavnostního ohňostroje?
Připomínku, že by měl být ohňostroj nejpozději v deset hodin večer, jsme hodně diskutovali, i když už byl program rámcově připravený. Nakonec jsme ale jeho začátek nechali až na půlnoc. Byla by to jinak zásadní změna v programu, o které tedy letos neuvažujeme. Zásadní proto, že jsou jednak návštěvníci zvyklí na to, že půlnočním ohňostrojem sobotní program končí. Možná dáme lidem na zváženou, zda čas posunout, ale pak bude na nás najít další stejně významný a vhodný vrchol sobotního večera, který by dal jasně najevo, že ten den slavnosti končí a budou pokračovat v neděli.

A pokud se týká místa, odkud budou mistři ohňostrůjci svou show odpalovat?
V minulosti to byla střecha samoobsluhy na náměstí, ale to bylo v době, kdy měla ještě plochou střechu. Pak jsme měli možnost odpálit ohňostroj i z hotelu Bobík. A právě proto, že jsme v letošním roce hotel koupili, budeme ohňostroj na závěr sobotního programu znovu odpalovat ze střechy hotelu přímo v centru Volar nad hlavy účastníků slavností.

Zazněla také připomínka, že při slavnostech ubývá řemeslníků a je více stánkařů s jiným zbožím?
S tímhle názorem jsem se setkala, ale rozhodně s ním nemohu souhlasit. Osobně se příprav slavností účastním od roku 1995 a nepamatuji si, že by se počet řemeslníků snižoval nebo se měnilo místo jejich stánků a ukázek. Vždy byli řemeslníci na náměstí a každý rok se nám daří získávat nové řemeslníky a ukázky řemesel, které tu dřív chyběly. Kromě tradičního ručního tesání trámů tu je k vidění ukázka výroby dřevěných koryt, dřeváků, šindelů, je tu kovář, kameník, košíkář, návštěvníci mohou koukat pod ruku šperkařům, hrnčířům, řezbářům a dalším řemeslníkům, kterých bychom letos měli mít při slavnostech na čtyři desítky. Navíc řadu ukázek provádí naši volarští občané.

Jednou z ukázek, kterou budou návštěvníci slavností moci shlédnout, je práce sochaře Ivana Šmída. Jaké sochy pro město letos při slavnostech vytvoří?
V letošním roce nebude ve Volarech Ivan Šmíd pracovat jen při slavnostech. Tvoří tu už nyní a pracuje na pěti postavách volarských obyvatel. Přímo na slavnostech pak bude tvořit další figury pro betlém, a to dvě ovečky. Pokud se týká plastik, na kterých Ivan Šmíd pracuje mimo slavnosti, jedná se o figury tří mužů a dvou žen. Tři sochy už Ivan Šmíd vytvořil a budou k vidění na slavnostech.

A můžete říct, koho budou zmíněné figury představovat?
Dohodli jsme se s Ivanem Šmídem, že to budou sedící postavy. Trochu jsme diskutovali o tom, koho budou znázorňovat, ale provedení jsme ponechali na fantazii tvůrce. Ten vdechne život malé tříčlenné kapele, dřevorubci a babičce s košíkem a husou.

Zmínila jste dřeváky, které si někteří návštěvníci slavností koupí nejen na památku své účasti v dřevákovém pochodu, ale jako vzpomínku na slavnosti a Volary vůbec. Co dalšího si budou moci koupit u informačního stánku města?
Rozhodně to jsou propagační materiály o Volarech. Pak pochopitelně Volarská zlatá, která získala v soutěži Chutná hezky jihočesky v kategorii alkoholických a nealkoholických nápojů bronzovou medaili. A také Volarské pivo, které už k našemu městu neodmyslitelně patří. A pro letošní rok jsme nechali na zkoušku v omezeném počtu vyrobit speciální upomínkový předmět. Tím je USB flashdisk zabudovaný do karty o velikosti klasické karty do bankomatu, jejíž design je doplněný potiskem fotografie Volar. Vejde se do peněženky, takže kdykoli ji někdo vytáhne, vzpomene si na Volary.

Je to jediná novinka, se kterou se budou moci návštěvníci slavností setkat?
Úplně poslední novinkou je pokrytí volarského náměstí a vstupního prostoru plaveckého bazénu wi-fi signálem. Takže návštěvníci města se budou moci připojit se svým notebookem a třeba poslat fotografii některé ze soutěží či řemeslníků z letošních Slavností dřeva svým přátelům a známým, aby i oni viděli, že o hodně přišli, když letos do Volar nepřijeli.