Obyvatelé z lokality Magdalena, která zasahuje šestnáct obcí na Táborsku a Písecku, odmítají nejen úložiště jaderného odpadu, ale i jen průzkum lokality. Tomu se ale nevyhnou. V sobotu se v jistebnickém kulturním domě budou moci setkat s odborníky, kteří jim vysvětlí, co je čeká.

Setkání s odborníky:
Místo: jistebnický kulturní dům
Čas: sobota 24. října 10 – 14 h.
Program: interaktivní seznámení s průzkumem lokality, pro děti rýžování českých granátů.

"První etapa průzkumů bude zahrnovat pouze neinvazivní metody, tedy žádná těžba. Jediné, co terénní geolog používá, je kladivo a kompas a maximálně bude ručně hloubená sonda zhruba do hloubky půl metru pro biochemický rozbor půdního profilu," přibližuje terénní práce Nikol Novotná z oddělení komunikace Správy úložiště radioaktivního odpadu.

Dodala, že sobotní prezentaci připravili interaktivním způsobem, kdy lidé budou moci přicházet během čtyř hodin, geologové jim například ukáží i náčiní, které budou při průzkumu Magdaleny používat. Děti si vyzkouší rýžování.

V republice je vytipováno celkem sedm lokalit, kde by se mohlo podzemní úložiště vybudovat. Která lokalita se nakonec ukáže jako nejvhodnější, odhalí geologické průzkumy. Ani s těmi ale nikde občané nesouhlasí. Například jen letos už dvakrát proti těmto snahám absolvovali protestní pochod. Než se v dubnu vydali z Makova na desetikilometrovou túru, podepisovali petici. „Nechci, aby tady úložiště bylo, nevěřím mu. Naše území by se stalo měsíční krajinou, kam by nepřišli žádní investoři," zdůvodnil svůj podpis Jaroslav Novák 
z Jistebnice.
Při zjišťování kvality Magdaleny by se v terénu měly pohybovat malé skupiny odborníků na půdu i vodu. 

Spor poslali k Nejvyššímu soudu

Proti výběru lokalit i samotným průzkumům území se otevřeně staví i starostové obcí, například i jistebnický Vladimír Mašek. Kritizuje i výpočet sumy, kterou dotčené obce mají za průzkumy dostat od ministerstva životního prostředí. Maximálně to jsou čtyři miliony pro jednu, ročně částka 600 tisíc.
„Přepočet ale spravedlivý není, u nás zabírá území přes 17 čtverečních kilometrů ( Jistebnice), jinde jen dva nebo tři. Pravidlo proporcionality, tolik uznávané Evropskou unií, je tedy v našem a v případě jedné obce na Vysočině porušené," zdůvodňuje starosta.

Předseda sdružení Zachovalý kraj Jiří Popelka nahlíží na příspěvek zase z jiné strany. „Když odmítáme průzkumy, tak nemůžeme chtít ani víc peněz. Průzkumy jsou ale rozhodnuté, jediné, co jsme mohli udělat, bylo, že jsme podali dovolání k Nejvyššímu soudu, jenž je může, ale také nemusí zrušit. Zatím nám zamítl jen odkladný účinek," říká předseda občanského sdružení Jiří Popelka.

Stát chce úložiště radioaktivního odpadu zprovoznit po roce 2065. Ministerstvo průmyslu má do roku 2018 předložit dvě nejvhodnější místa, kde by se mohlo vybudovat. Do sedmi let pak už musí zbýt jen jedno. Úložiště by mělo stát cca 100 miliard korun, v hloubce půl kilometru by zabíralo plochu 300 hektarů, další stavby pak budou na povrchu.