V prostoru mezi obchodním domem Prior a zavřeným hotelem Bavor se začali scházet bezdomovci. Na začátku Podskalí skupinka lidí popíjejících pivo tráví celé dny. To byl důvod, proč nyní zastupitelstvo rozšířilo zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích i na tyto lokality.
Patří k nim ovšem i třetí prostor. Více o tom řekl velitel městských strážníků Milan Michálek. „A aby se nám tito lidé nepřesměrovali do hradu, tak jsme do vyhlášky zařadili jako třetí část i lokalitu hradu," uvedl.
Starosta města Břetislav Hrdlička na zastupitelstvu potvrdil, že se tak stalo i na základě stížností lidí. „Volali nám občané, abychom nějak zasáhli, abychom s tím něco udělali," konstatoval. Ohledně vydání novely zmíněné obecně závazné vyhlášky panovala na jednání ve středu 2. září vzácná shoda. Hlasovalo pro ni všech devatenáct přítomných zastupitelů, byla tedy jednomyslně schválena.
Kromě Strakonic mají vyhlášku zakazující pití alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích i v Blatné. Platí od začátku roku 2009. Jak uvedla vedoucí odboru správního Hana Valachová, její změna se sice chystá, ale rozšíření zákazu by přinést neměla. „Má jít jen o dílčí úpravy v některých odstavcích. Podobně jsou na tom Vodňany. Vyhlášku z roku 2008 čeká novelizace. Mělo by se však 
v podstatě jednat pouze o sladění s posledními nálezy ústavního soudu.
Jedině ve Volyni žádnou takovou obecně závaznou vyhlášku zatím nemají.