Podle náměstka primátora Petra Podholy nyní dostane jednání s investory pevná pravidla. „Při připojování nemovitostí k pozemním komunikacím dochází k rušení parkovacích stání," říká Petr Podhola. Zpravidla to bývá za situace, kdy soukromý investor chce zabezpečit vjezd do objektu. Při tom žádá někdy i město, aby vyčlenilo vedle vjezdu také volné místo pro rozhledovou plochu, kvůli bezpečnosti. „Město nyní přijalo pokyny, které stanoví, za jakých podmínek bude věci projednávat rada města," zmiňuje Petr Podhola a dodává, že cena za jedno stání by měla být 50 000 korun. Náměstek primátora ale zároveň připustil, že v odůvodněných případech může rada města volit i individuální přístup k žádosti.

Podle náměstka primátora Františka Konečného takový systém developeři vítají, protože dosud museli zabraná parkovací místa nahradit jinde ve městě, jenže to byl často problém. Peníze za rušená místa město vloží do fondu, který bude využit pro rozvoj parkovacích ploch.