Mezi městy, která se připojila, jsou i Dačice, kde dobrovolníci sesbírali více než 1,6 tuny odpadu.

V Dačicích se podle starosty Karla Macků k této úklidové akci zapojili prostřednictvím projektu Zdravé město Dačice a ve spolupráci se společností FCC Dačice, která ve městě zajišťuje svoz a likvidaci odpadu. Od 4. do 16. dubna uklízeli dobrovolníci jak na území města , tak i místních částí. „Za tuto dobu se podařilo dobrovolníkům sesbírat neskutečných 1625 kilogramů nepořádku. Nejedná se ovšem o konečná čísla, někteří občané se koncem dubna k úklidu ještě chystají," zmínil.

Pokračoval, že čísla o výši sesbíraného odpadu dokládají, že se ještě dokáže domluvit a sejít parta lidí, která se s dobrým úmyslem a dobrou náladou postará o to, aby si lidé dokázali užívat nastupující jaro v plných barvách bez odhozeného nepořádku. „Uvědomujeme si, že se našlo i několik lidí, kteří neorganizovaně vzali tašku a posbírali nepořádek v místech, kam rádi chodívají na procházky. Všem patří velký dík," dodal starosta.

Jednatel společnosti FCC Dačice Radim Kolář v reakci na druh sesbíraného odpadu v rámci akce Ukliďme Česko apeloval na obyvatele Dačic, aby využívali sběrný dvůr.

„Vzhledem k tomu, že jsme se při svážení posbíraného nepořádku často setkávali s odhozenými pneumatikami, chtěli bychom upozornit, že každý občan s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech může využít sběrný dvůr naší společnosti v ulici U Stadionu. Zde mohou lidé bezplatně odevzdávat pneumatiky, elektrozařízení či další objemný odpad," upřesnil šéf společnosti FCC Dačice Radim Kolář.

V Dačicích se připojili k akci Ukliď svět.

V Třeboni se na úklidu podílelo patnáct dospělých a deset dětí. „Měli jsme dvě úklidové trasy, a to Stezku zdraví a hráze rybníků Světa a Opatovického se Zlatou stokou. Odpadu oproti loňsku viditelně ubylo, což asi neukazuje na to, že by byli lidé pořádnější, ale že akce byla loni nová a odpad zde byl za více let. Letos se sebralo jedenáct pytlů s odpadem," sdělil za organizátory v Třeboni Jaroslav Fliegel.
V přepočtu se uvádí 15 kg na pytel s plasty a 20 kg na pytel s komunálním odpadem. „My jsme měli šest pytlů s plasty a pět pytlů s komunálním odpadem, takže téměř dva metráky," dodal.