V budově bývalé okresní vojenské správy bude depozitář sbírkových předmětů Muzea středního Pootaví. Stane se tak více než po roce, kdy ji město získalo zpět do svého majetku od ministerstva obrany.

V polovině srpna radní odsouhlasili pronájem. Informaci potvrdila mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Muzeum bylo jediným zájemcem a tomu bude objekt v ulici Komenského pronajat," uvedla.

Ředitelka Muzea středního Pootaví Ivana Říhová vysvětlila, že k podpisu nájemní smlouvy má dojít k 1. září. „Teprve pak bude možná technická prohlídka objektu 
a navržení stavebních úprav, zabezpečení, instalace mříží
a podobně," zmínila se. Sbírkové předměty se tam budou moci nastěhovat, až bude vše hotové.

Jak je uvedeno v usnesení rady města, roční nájemné bude padesát tisíc korun plus inflace, přičemž nájemce bude hradit služby, tedy teplo, vodu a energie. Nájem bude na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Potřebné stavební úpravy a zabezpečení zajistí nájemce na své náklady, změny však musí být zároveň odsouhlasené pronajímatelem.

Budovu bývalé okresní správy v ulici Komenského získalo město do svého vlastnictví více než před rokem. Bylo to bezmála rok poté, co podávalo státu žádost o její navrácení. Takový bezúplatný převod nevyužívaného majetku státu do vlastnictví města tehdy nově umožnil zákon. Ani při žádosti ani při převodu ale nebylo tehdejšímu vedení radnice jasné, co přesně s objektem bude dělat.

Než se do objektu v ulici Komenského nastěhovali vojáci, sloužil jako radnice Nových Strakonic. To dokazuje i erb, který je dosud na fasádě vidět. Armáda zabrala budovu v 50. letech. Okresní vojenská správa tady byla zrušena při reorganizaci po roce 2000. Od té doby nebyl objekt využívaný a chátral.