Majitel lomu na Svaté Anně v Měšicích Viktor Mačura vypočítal sumu, kterou si představuje jako nájemné za užívání svého majetku ze strany občanů. Po radnici chce přes tři sta tisíc ročně.

,,Na toto nejsme ochotni přistoupit, evidentně je to spor, který může skončit až u soudu."Jiří Fišer, starosta


Lom je otevřeným prostorem s menší naučnou stezkou a posezením, v němž část pozemků vlastní i město. Lidé si sem po zušlechtění lomu rodinou Mačurových opět našli cestu. Prostor užívají a město by za to mělo majiteli platit.
„Hlavní důvod, proč jsme vystavili fakturu, je, že nám město tvrdilo, jak lidé lom využívají, a že si tam chce udělat klidovou zónu. Pokud lom lidé užívali, mělo by nám město zaplatit nájemné. Pak zase tvrdili, že lom nikdo nevyužívá a když jsem tam chtěl směnit jejich pozemky, tak ho zase užívají," vysvětluje svou žádost o úhradu bezdůvodného užívání prostoru lomu.

Viktor Mačura si stanovil cenu metru v pásmu od 10 do 50 korun ročně, přičemž plocha jeho pozemků je 4554 čtvereční metry. Nájemné ve výši 338 tisíc radní neodsouhlasili.
„Na toto nejsme ochotni přistoupit, evidentně je to spor, který může skončit až u soudu," připouští další vývoj starosta Jiří Fišer.
Vedoucí správy majetku Dana Švecová tak jednoznačná není. „Chceme s panem Mačurou jednat o rozsahu pozemků a také chceme určit, které byly veřejně užívány. Dále budeme jednat o výši ceny za užívání. Pak připravíme nový materiál pro příští jednání radních."
Viktor Mačura lom koupil a zrevitalizoval, pak chtěl od města jeho pozemky odkoupit nebo směnit, ani jedno mu u zastupitelů nevyšlo.