Zdravotníci se setkali v hangáru tamních hasičů a museli si poradit 
se simulovanou nehodou nákladního auta a autobusu 
s větším počtem zranění. Jihočechy reprezentovaly tři posádky, jedna s lékařem a dvě bez něj. Rakušané vyslali dvě posádky záchranářů bez lékaře a příslušníky hasičského sboru.

Náměstek jihočeské zdravotnické záchranné služby Jan Tuček řekl, že jako pozitivum se ukázala přítomnost lékaře, který ovládal německý jazyk i v odborné terminologii. „Avšak i ostatní skupiny bez lékaře a prakticky bez možnosti slovní domluvy pracovaly tak, že by při skutečném zásahu nedošlo k pochybení při práci s pacientem ani ke zdržení v průběhu ošetření," ocenil náměstek Tuček 
a dodal, že český lékař pracoval jak s našimi, tak i hornorakouskými skupinami 
v naprostém souladu.

Záchranáři jsou proto přesvědčeni, že společný zásah rakouských a českých týmů je možný a efektivní. A to především z důvodu minimálních odchylek v organizaci týmů 
i při velké mimořádné události nebo katastrofě. „Čeští záchranáři ocenili výbornou připravenost cvičení, možnost práce v hale při špatné povětrnostní situaci. Tato okolnost dovolila se plně věnovat odborným postupům," dodal Jan Tuček.