V úterý 1. září si tu totiž připomenou 80. výročí otevření školy.

Slavnost začne v deset hodin a je na ni zvána i veřejnost. „Budeme potěšeni, pokud si při této příležitosti najdou cestu do školy naši bývalí žáci i zaměstnanci," vzkazuje ředitel Martin Hrych.

Při slavnosti vystoupí pěvecký sbor školy a po projevech vysadí nový strom sportovní dřevorubec Martin Komárek. Ten před dvěma roky porazil kvůli bezpečnosti starý smrk, který rostl u školy. Místo něj bude růst nový strom.

Výběr „stromového" nástupce nebyl podle Martina Hrycha vůbec těžký. „Naše škola nese čestný název T. G. Masaryka, takže lípa jako národní symbol byla jasnou volbou," říká Martin Hrych.

Po vysázení stromu si zájemci budou moci prohlédnout prostory školy, nahlédnout do kronik vedených od roku 1879 a seznámit se se současnými pedagogickými pracovníky, kteří jim budou k dispozici při prohlídce.