Jako první město na jihu  Čech využil Písek projekt EPC (Energy Performance Contracting) k úsporám energií v osmnácti školských objektech. Uzavřel k domu smlouvu na deset let se  společností  ENESA.

Komplex  energeticky úsporných opatření, dokončený v prosinci loňského roku, stál téměř 18 milionů korun včetně DPH a zaplatil ho dodavatel. „Tato investice tak nešla z městského rozpočtu. Částka se bude splácet výhradně z dosažených úspor, které společnost ENESA na celých deset let garantuje," zdůraznil Vojtěch Bubník,  místostarosta Písku.

Realizovaná opatření  maximálně šetří na vytápění a osvětlení objektů a spotřebě vody.  Individuální regulace napojená na dispečink společnosti ENESA umožní vytápění učeben podle rozvrhu a nebudou se zbytečně vyhřívat nebo přehřívat další místnosti.

Regulační opatření mohou snížit odběr  tepla a teplé vody z Teplárny Písek,  kde město je majoritním vlastníkem. „Podařilo se  optimalizovat dodávky tepla podle potřeby jednotlivých škol. Nejde tedy o významnou změnu v odběru tepla. Vedle toho se na centrální zdroj nově  připojila mateřská škola na Fügnerově náměstí. Daleko větší starosti nám dělá skutečnost, že neexistuje celostátní energetická koncepce," doplnil  místostarosta Vojtěch Bubník, předseda představenstva  Teplárny Písek.

Došlo také na modernizaci osvětlení  a do vybraných tělocvičen byla instalována LED svítidla.  „Kromě výrazně nižší spotřeby elektřiny je velkou výhodou automatická regulace svítivosti podle okamžité intenzity venkovního světla a také automatické stmívání v případě, že čidlo nezachytí v tělocvičně žádný pohyb," vysvětlil  předseda představenstva společnosti ENESA  Ivo Slavotínek.

Společnost garantuje, že  školy, a tedy i město,   ročně uspoří  minimálně 2,5 milionu korun. „Konkrétní úspory zatím nelze  vyčíslit, do prosince probíhal zkušební provoz," řekla včera Jana Máchalová, ředitelka ZŠ T. Šobra.

„Školy  jen v letošním roce vynaložily na energie v průměru  55 procent  příspěvku, který dostávají od města na provozní náklady. Díky projektu  EPC jim tak v příštím roce zůstane více peněz na vlastní rozvoj," uvedl  starosta Ondřej Veselý.

Písek zadává  veřejnou zakázku na poskytování energetických služeb  se zaručeným výsledkem pro dalších šest budov, které dlouhodobě zůstanou v majetku města.  Konkrétně jde o budovu radnice, Sladovnu, kino Portyč, Divadlo Fráni Šrámka, kulturní dům  a zimní stadion.