„Já mám tady sestru, když chodila do školy, tamhle je táta, tady brácha," ukázal starosta, který během zahájení oslav přiblížil dlouhou historii Žaltic a také odhalil pamětní desku na zvonici na žaltické návsi. „Přijeli se podívat i ti nejstarší občané, kteří už bydlí u dětí nebo v domově pro seniory."

„Jsem moc ráda, že jsem sem šla," řekla dojatá Ludmila Gallistlová ze Zubčic. „Na školní fotce tu mám svého muže, chodil do školy v Mirkovicích. Já tu nejsem, jsem ze Zubčic, rozená Slámová, manžel se tam přiženil."

„Tak to jsme vzdálení příbuzní, Marie Slámová ze Zubčic se vdala za Smutka z kaplického nádraží," vložil se do hovoru Petr Smutek z Dobré Vody. „Můj děda se narodil ve Věžovaté Pláni a předkové přišli z Mirkovic. Dělám rodokmen našeho rodu Smutků, což je jeden z nejstarších selských rodů v Čechách, písemné doklady jsou od roku 1445, takže rod musí být nejméně z konce 14. století." Petr Smutek není povoláním historik, historie je jeho koníček. „Procházím matriky a porůznu sháním údaje, pátrám i tady. Já znám jména mých předků a využil jsem toho, že tu jsou pamětníci. Ukáží mi, kdo je kdo, takže se mi odkrývá, jak předkové vypadali, tady to vidím poprvé." Další starobylé rody, které v Mirkovicích a okolí žijí „odjakživa", jsou podle Petra Smutka také Gallistlovi, Homolkovi, Froňkovi a Řihoutovi.

Nad fotografií skupiny žen ze 30. let vzpomínal i bývalý dlouholetý starosta Zubčic František Ondřich. „Každou zimu tady bývaly kurzy šití, vaření a podobně. Mně máma dokázala nastřihat kabát, jen to frklo. Taky se dralo peří, byla u toho velká sranda," vzpomínal František Ondřich.

Se sestrou Marií Královou, která se vdala do Písku, se ve své rodné vesnici sešli bratři Josef a Jan Doležalovi, kteří tu bydlí dodnes. „Jezdím za bráchy pravidelně," řekla Marie Králová, rodačka ze Žaltic.

Z historie Žaltic: 

  • První písemná zmínka o Žalticích pochází z roku 1315, kdy Bavor III. z Bavorova daroval klášteru Zlatá Koruna 2. února 1315 Žaltice včetně zlatých jílovišť.
  • Původně navštěvovaly žaltické děti farní školu, od roku 1870 obecnou školu v Černici a od roku 1902 chodily do nové obecné školy v Mirkovicích.
  • V roce 1903 stálo v Žalticích dvacet domů a žilo zde 127 obyvatel, r. 1910 tu žilo celkem 108 obyvatel, z toho 56 mužů a 52 žen.
  • V r. 1925 bylo zvoleno osadní zastupitelstvo v Žalticích.
  • V r. 1926 bylo v Žalticích zřízeno obecní mrchoviště.
  • R. 1926 vytvořili hospodáři z Mirkovic a Žaltic družstvo, které koupilo mlátičku za 30 tisíc Kč.
  • Po okupaci v r. 1938 Žaltice patřily k územnímu Protektorátu Čechy a Morava.
  • V roce 1962 ve vsi stálo 147 domů a žili tu 104 obyvatelé.