Své o tom ví rodina Tumpachova, která provozuje zahradnictví u lávky přes ostrov v Písku. „Velká voda k nám šla vždycky z Mehelnického potoka. Nejhorší to bylo při povodních v roce 2002 a potom nás vytopil ještě dvakrát, tedy za tu dobu, co jsme tady my," zmínila Hana Tumpachová 
s tím, že zahradnictví je na místě asi sto let.

Z chystaných protipovodňových opatření má Hana Tumpachová radost. „Jsme nadšení, že se konečně něco děje, protože léta se nedělo nic. Dokonce se nám to, co město chystá, i líbí. Podle mě sem zábrany docela zapadnou," podotkla a pokračovala: „Hlavně aby vlastníci pozemků, které na to bude třeba vykoupit, nedělali potíže. My je 
k tomuto účelu poskytneme rádi."

Minulý týden se uskutečnilo jednání mezi městem 
a vlastníky pozemků v Hradišťské a Ostrovní ulici. „Jde o úsek dlouhý 550 metrů, který bývá často ohrožen povodní, a to nejen z Mehelnického potoka, ale i z řeky Otavy," vysvětlil důležitost záměru vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.

Všichni zúčastnění podle jeho slov přivítali aktivitu města a vyslovili souhlas s realizací takového záměru. Město tedy bude pokračovat 
v přípravě územního a stavebního řízení na protipovodňová opatření, která se týkají výstavby protipovodňových bariér doplněných mobilními zábranami. „Ty nejenže ochrání majetek obyvatel, ale také zvýší kapacitu spodní části Mehelnického potoka," dodal Miloslav Šatra.

Předpokládaná cena protipovodňových opatření je více než 20 milionů korun a realizovat by se mohla už v roce 2017.