I když už došlo k přemístění značky začátek obce před dům Františka Podlešáka, který nedávno poukazoval na její nelogické umístění až několik desítek metrů za jeho nemovitostí, ve svých protestech neustane. „Sešel jsem se se starostou Vodňan Václavem Heřmanem a požaduji přemístění do stejné úrovně i značky konce obce ve směru na Vodňany. Přislíbil mi pomoc," řekl František Podlešák.

Obyvatel vodňanské místní části Újezd František Podlešák se dostal do povědomí lidí v minulých dnech, kdy na svůj pozemek umístil vlastní značky začátek a konec obce Podlešákov. Chtěl tak upozornit na to, že kolem jeho domu projedou denně tisíce aut, která nedodržují rychlost. Starosta Vodňan Václav Heřman jednání s Františkem Podlešákem potvrdil. „Uděláme maximum, aby se svých práv domohl. Více zatím v tuto chvíli uvést nemohu, ale určité kroky jsme již podnikli," řekl.

Strakonický deník přinesl přesně před týdnem obsáhlou reportáž. V ní jsme přiblížili, proč František Podlešák vlastní značky na svůj pozemek umístil. Městský úřad Vodňan prosadil přemístění značky začátek obce, ale další požadavek Františka Podlešáka na přemístění značky konec obce Policie ČR nedoporučila. A to z důvodu, že ve směru na Vodňany není zastavěná část. František Podlešák sice už své vlastní značky odstranil, ale jen z důvodu, aby nemátly řidiče. Je kdykoliv připraven je znovu použít nebo i zhotovit jiné. Ve svých požadavcích, které mají především zajistit bezpečnost lidí v obci Újezd, nehodlá přestat.