Na podzim odložilo českokrumlovské zastupitelstvo projednávání jednoho z bodů změny územního plánu města o možnosti umístění letní divadelní scény do prostor bývalého zámeckého zahradnictví.

Politici tento bod odložili poté, co na zastupitelstvu vystoupil jeden z nich, Robin Schinko (ODS), se slovy:
„Schválením této změny dáváme najevo, že už si nepřejeme pokračování otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Posunujeme pohled města určitým směrem – směrem za plot zámecké zahrady. Chceme otáčivé hlediště ponechat v zámecké zahradě, nebo ne? Na tuto otázku jsme si ještě neodpověděli a už hlasujeme pro jeho umístění jinam."
Žádný jiný termín projednávání nedokončené změny územního plánu od té doby stanoven nebyl. Změna územního plánu města by ale měla být součástí zprávy pro Výbor UNESCO.

Deník v souvislosti s tímto tématem oslovil Jitku Zikmundovou (na snímku), místostarostku Českého Krumlova.

Bude se projednávat změna územního plánu Českého Krumlova s možností zařazení letní divadelní scény do prostor bývalého zámeckého zahradnictví? Na programu nadcházejícího jednání zastupitelů tento bod není…
Není. Já si myslím, že bychom tento bod projednat měli, ale máme jednu nedodělanou změnu územního plánu a podle nového stavebního zákona budou muset mít obce a města do roku 2015 úplně nové územní plány. Teď nevím, co je v tuto chvíli lepším řešením, zda teď pracovat na jedné změně, nebo to celé pojmout už v rámci nového územního plánu…

Bude ale potřebné mít pro zprávu, kterou chce Výbor UNESCO doručit v únoru příštího roku, nový územní plán kvůli otáčivému hledišti?
Jestliže jsme ve dvou zprávách Výboru UNESCO v letech 2008 a 2010 psali, že pokud máme v souvislosti s točnou podniknout nějaké změny, je k tomu nutné najít pro ni náhradní prostor, což souvisí se změnou územního plánu města, pak myslím, že ano.

Pak ale tento rest padá na hlavu současného i minulého zastupitelstva města… Dva, respektive čtyři roky slibů a výsledek žádný.
V určitém ohledu ano. Protože tato změna byla takto připravena a zadaná. Kdy už se pro ni měla zvednout ruka, tak se shodila ze stolu.

O další změnu územního plánu požádal také občan Českého Krumlova Jiří Faltus. V ní navrhuje dát k dispozici pro točnu své pozemky u Kvítkova Dvora. Jak bude město s touto žádostí nakládat?
Jako s každou jinou. Zahájí se proces rozhodování, zda změnu pořídit. Pokud řekneme, že ano, pak je třeba říct i to, za jakých podmínek. Například kdo ji zaplatí…

On navrhuje, že ji zaplatí…
Dobře, třeba tak. Pak pokračuje hodnocení architektem urbanistou, vyjádřením všech dotčených orgánů, zkrátka úřední postup.

Kdo o přijetí změny rozhodne? Politici, nebo úředníci?
Úředníci to dají na stůl radě města a my rozhodneme, jestli ano, nebo ne. To je první krok. Pak následují další.

Jak vy vnímáte možnost umístění točny na Kvítkově Dvoře?
Mě osobně tato možnost není nepříjemná, nemám s tím žádný problém. Viděla jsem i výstavu studentských prací ČVUT na českokrumlovském zámku a zaujaly mne tam dva návrhy, shodou okolností právě v lokalitě Kvítkova Dvora. Ale nevím, jestli je toto místo tím opravdu nejvhodnějším pro umístění otáčivého hlediště.