Křižovatky řízené semafory byly již před lety vybaveny také akustickou signalizací, která umožňuje bezpečný přechod komunikace nevidomým nebo slabozrakým lidem. „Pohybuji se přes křižovatky hlavně na rušných ulicích, jako je Kollárova, Chelčického a Komenského. Barvy na semaforu nevidím, zvuková signalizace nefunguje, a tak musím spoléhat na nápovědu kolemjdoucích," postěžovala si na nedávné besedě s vedením městské policie nevidomá Annemarie Marešová.

Část zvukové signalizace byla vypnutá na žádost občanů bydlících v okolí. Zdála se jim hlučná. „Ostatní zařízení jsou v provozu, ale jsou už na hranici životnosti a jejich slyšitelnost je velmi malá," vysvětlil Josef Hrádek, ředitel Městských služeb Písek.

Na připomínku Annemarie Marešové reagovalo také vedení města a akustickou signalizací pro nevidomé se zabývali radní na zasedání 9. června. K řešení jim byly nabídnuty dvě varianty. První je zařízení s nepřetržitým provozem, které reaguje na provoz světelné signalizace a je slyšitelné bez omezení. Druhou variantou je zvuková signalizace ovládaná tlačítkem nevidomým člověkem.

Radní se rozhodli pro první variantu a uložili Městským službám Písek instalovat tuto zvukovou signalizaci na všech křižovatkách.

Starostka Eva Vanžurová (Jihočeši 2012) na jednání rady podpořila umístění zvukového zařízení na všech křižovatkách ve městě. Její stranický kolega Tomáš Franců zase doporučil vyhovět Annemarii Marešové a umístit signalizaci pouze na místech, kde se pohybuje. Rudolf Tyll (TOP 09) upozornil na to, že při nepřetržitém provozu zvukové signalizace se zřejmě budou množit stížnosti občanů bydlících v okolí. Navrhl proto vypínat zařízení v nočních hodinách.

Tato připomínka se týká signalizačního zařízení s nepřetržitým provozem. Pro přecházení ulic pro nevidomé a slabozraké je určeno také zařízení ovládané tlačítkem. „Vybrali jsme první variantu, protože nemůžeme myslet jen na obyvatele města, ale i na ty, kteří do Písku přijedou," zdůraznil místostarosta Jiří Hořánek (ANO 2011).

Nevidomí by se měli dočkat ještě letos. „Předpoklad je, že městské služby bez zbytečného odkladu udělají všechny úkony k realizaci a v září by byla zastupitelstvu předložena příslušná rozpočtová změna," doplnil místostarosta za TOP 09 Josef Knot.