Pokud začne více pršet, mohou se obyvatelé Mirotic a místních částí podívat na webové stránky města, jestli nehrozí rozvodnění řeky Lomnice.

Místní obyvatelé dodnes vzpomínají na rok 2013, kdy se ocitli bez pitné vody, ale především na ničivé povodně z roku 2002. „Všechno, co se udělá jako opatření proti velké vodě, je dobře. V minulosti nás tady voda hodně potrápila. V roce 2002 napáchala obrovské škody ve firmě, kde pracuji," uvedl místní obyvatel František Horyna.

Varování před vodou funguje od června. „Ve městě a místních částech máme rozmístěných 52 bezdrátových hlásičů, dále máme dva hladinoměry v Lučkovicích a u lávky v Miroticích, dva srážkoměry v Boudách a Bořicích," uvedla starostka Martina Mikšíčková.

Protipovodňová opatření začali instalovat v dubnu a v květnu je dokončili. „Všechno už funguje. Na internetových stránkách města nebo na www.hladiny.cz se může každý podívat, jak se pohybuje hladina řeky, nebo kolik napršelo vody," upřesnila Martina Mikšíčková.

Systém je propojený a v případě nebezpečí dostanou okamžitě členové protipovodňové komise varovné SMS zprávy. „Snažili jsme se najít co nejlepší opatření pro odvrácení nebo zmírnění povodňových škod. Samozřejmě bychom ale byli rádi, kdyby žádná katastrofa nepřišla a nemuseli jsme je použít," uzavřela Martina Mikšíčková.

Ohlédnutí
 V letech 2002 a 2013 postihly povodně Mirotice nejvíce.
 V roce 2014 připravili projekt protipovodňových opatření, požádali o dotaci a letos projekt uskutečnili.
Celkové náklady jsou 2,2 milionu korun, z toho činí 85% dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Vodu je možné sledovat na:
www.edpp.cz/dpp/mirotice
www.hladiny.cz