V Blansku si rodiče a děti mohou vybrat z několika běžných základních škol. Od září se nabídka ještě rozšíří. Nyní totiž ve městě vzniká alternativní základní škola, jediná v okrese, která chce nabízet výuku jinak. „Dětem se od nás nebude chtít jít domů," tvrdí její spoluzakladatelka Petra Chovancová.

Ta před několika lety stála u zrodu lesní mateřské školy Permoník v Černé Hoře. „Přemýšleli jsme, kam s dětmi z naší školky. Přece jen výuka u nás je hodně odlišná od té běžné. Myšlenka založit podobně fungující základní školu na Blanensku byla vlastně přirozeným vývojem," vysvětlila.

Stejný názor mají někteří rodiče. „Moje dítě chodí do lesní školky. Tam jsou celé dny venku, učí se prožitkem, jsou respektovány. Chtěla bych, aby mohly chodit do školy, kde k nim budou přistupovat stejně. Aby se nejen děti, ale i rodiče cítili dobře a nebyli ve stresu," řekla Michaela Dobiášková z Blanska.

Škola získala prostory po končící školce v ulici Hořická. Město Blansko, které zřizuje základní školy ve městě, záměr schválilo. O udělení akreditace rozhodne ministerstvo školství. „Zástupci školy předložili odboru školství jasný záměr. Rada se na základě toho i přání mnoha rodičů rozhodla vyhovět," upřesnil místostarosta Blanska Jiří Crha.

V plánu je otevření jedné třídy pro první až třetí ročník s kapacitou šestnácti dětí, které povedou pedagog a jeho asistent. Žáky budou učit prožitkem a hrou, pracovat v týmu i samostatně, učit se z vlastních chyb. Místo známek je ohodnotí slovně.

Výuku volí na rozdíl od státních škol projektově. „Učitel zadá nějaké téma, třeba zvířata. Chvíli je budou počítat, potom kreslit, naučí se je poznávat. Aniž by si to uvědomily, budou mít za sebou tři předměty," popsala Chovancová. Výhledově zvažují i otevření druhého stupně.

Základní školu PROŽITKEM, jak ji pojmenovali, chtějí otevřít od nového školního roku. Zatím ale definitivní rozhodnutí nepadlo. „Musíme mít nahlášený dostatečný počet dětí. Stále jsou volná místa. Nejdůležitější je však výběr opravdu dobrého učitele. Od toho všeho se bude odvíjet i cena školného," uvedla Chovancová. Předběžně je vyčísleno na tři a půl až pět tisíc korun měsíčně.

Mateřské centrum Paleček chystá od nového školního roku v Blansku otevřít také soukromou mateřskou školu s prvky Montessori výuky. Od města získalo do pronájmu prostory na ulici Sadová.

Tento typ školky je také založen na rozvoji osobnosti dítěte, na respektu a rovnocennosti jeho, učitele a rodiče. Kapacita je zatím dvanáct míst. Chtějí tam přijímat děti už od dvou let.