„Po dvou dnech jsme slovili tři sta až tři sta padesát metráků kaprů a dalších až dvě stě metráků karasů. Jeho produkce je enormní, což jsme ale trochu očekávali," říká jednatel Oldřich Pecha z Rybářství Hodonín, které rybníky Lednicko-valtického areálu spravuje prvním rokem. Loni na podzim je společnost převzala po firmě APH Rybníky vedené Otto Vaďurou.

Ten své nástupce za stav rybníků Apollo, Prostřední a Hlohovecký pranýřuje.

„Je to katastrofa. Loví miliony ročních karasů, kteří sežrali všechnu potravu. Tříletí kapři pak mají i tři čtvrtě kila a nic s tím už neudělají. S tím nemohou jít na český trh. Voda je plná čpavku, karasi všechno vydýchali," míní Vaďura. Tvrdí, že ví, kde nastala chyba, ale mluvit o ní nechce. „Přece jim nebudu dávat návod," zdůvodňuje své rozhodnutí.

Lidé porovnají

Pecha však vinu odmítá. Naopak jeden z problémů vidí v plně napuštěných rybnících. Právě taková situace podle Hodonínských panovala, když vodní plochy přebírali.

„Nebylo totiž možné zjistit, v jakém stavu a počtu ryby jsou. Navíc letošní podmínky nebyly kvůli suchu zrovna ideální," vysvětluje jednatel.

Úvodní rok označuje jako poznávací, kdy se ukazuje, jak s rybníky pracovat dále, aby hospodaření bylo ziskové. Letos tomu tak s jistotou nebude. Alespoň tedy u Apolla.

„Ztráty ale nebudou příliš vysoké. V dalších letech očekáváme zlepšení. Věříme, že výsledek výlovu bude jiný i nyní u rybníků Prostřední a Hlohovecký," pokračuje Pecha. K sousedním vodám se rybáři přesunou ještě v říjnu.

Vaďura, který s vodami pracoval několik let, ale prorokuje podobné, ne – li horší množství a váhu ryb. Hodonínští si přesto stojí za svým. Vzkazují: „O kapry nouze nebude." Jejich kvalitu lze porovnat u rybníků, kde se bude aktuální výlov odehrávat.

Zásadní vliv na hospodaření s rybníky mají představitelé Agentury ochranu přírody a krajiny, kterým vody patří. Rybáři se musí řídit jejich pokyny.

„Také mi říkali, jak co dělat, ale kdybych je poslouchal ve všem, měl bych stejný problém jako je tam nyní," vypráví Vaďura.

Mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová však vyjadřuje nad spoluprací s hodonínskou společností spokojenost.

„Spolupráce je věcná a oboustranně korektní. Daří se – i přes nepříznivé podmínky, jako byl suchý rok a špatná manipulace s vodou při výlovech v loňském roce bývalými nájemci – společně hledat taková řešení, která zajistí ve zdejší národní přírodní rezervaci vhodné podmínky," reaguje mluvčí.

Miliony čerstvě vylovených karasů putují do sádek v Hodoníně, kde poslouží jako potrava dravým rybám. Zástupci tamního rybářství je nabízí rovněž k prodeji jiným společnostem.