Stejně jako řada jeho dalších vyškovských kolegů se obává nového školního roku, kdy očekávají, že kvůli začlenění dětí s lehkým mentálním postižením bude potřeba poněkud víc asistentů. „Zatím se k nám ty, které mají být podle nového zákona zařazené do běžných základních škol, nepřihlásily. Ale rodiče ještě mají čas. Tak uvidíme, jak to celé dopadne," povzdechl si ředitel.

Dalším problémem, který s nedostatkem peněz souvisí, jsou vesměs zkrácené úvazky těchto zaměstnanců. V Nádražní to řeší třeba tak, že když mají volné místo v družině, doplní úvazek asistentky o práci vychovatelky. „Aktuálně to ovšem vypadá tak, že pokud budeme někoho takového v příštím roce přijímat, bude to jen na zkrácený úvazek," nastínil Pospíšil.

práce asistenta
Asistentem pedagoga se může stát ten, kdo má vzdělání se zaměřením na studium pedagogiky. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, do níž je začleněný žák nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Není však k ruce pouze jemu, ale pomáhá také učiteli se zajištěním plynulého chodu výuky.

Stejně se na věc dívá asistentka, která v Nádražní působí, Jitka Fabianová. Právě ta má zkrácený úvazek. „Ale vyhovuje mi, mám totiž ještě jiné povinnosti. Pokud však mám mluvit za ostatní, určitě by bylo dobré, kdyby šlo o práci na plný úvazek a také za lepší peníze," řekla Fabianová, která třetím rokem pomáhá lehce mentálně postižené Martině Vöröšové. „Učivo probíráme podle vzdělávacího programu, některé je osekané, něco se vyučuje jinak. A třeba základní předměty jako český jazyk, matematiku nebo přírodovědu se učíme s ročním zpožděním. Někdy máme výuku v kabinetě, aby se děti vzájemně nerušily," popsala Fabianová. Přestože v práci vidí smysl, je přesvědčená, že pokud bude v jedné třídě víc dětí s asistentem, výuku hodně naruší.

Dívka je však díky ní ve škole spokojená. „Jsem ráda, že paní Fabianovou mám. Se vším mi pomáhá. Učení mě baví, oblíbený předmět však nemám. Ale raději se s ní učím v kabinetu, ve třídě se nemůžu tolik soustředit," svěřila se Martina, která chodí do páté třídy.

Školu navštěvují i žáci s autismem, lehkou mozkovou dysfunkcí a poruchami učení. Tělesně postižené ale přijmout nemůžou. „Budova je památkově chráněná. Dala by se navrhnout určitá řešení přístupu, ale stálo by to dost peněz. To si autoři nového zákona neuvědomili. Pochybuji, že by nám památkáři povolili postavit třeba výtah," naznačil Pospíšil.

Bezbariérový přístup naopak má Základní škola Letní pole ve Vyškově. Podle slov zástupkyně ředitele Miroslavy Vágnerové je jedinou takovou ve městě. Výtah, který má, využívá jedna žákyně na vozíčku. „Co se týká asistentů, máme tři, z toho dva na prvním stupni. Další bychom uvítali, chodí k nám děti, které by je potřebovaly. Pokud od září přibudou peníze na jejich platy, určitě jich několik zaměstnáme. Problém sehnat je určitě nebude," je si jistá zástupkyně.

Ani na Letní pole se zatím pro příští školní rok nově nepřihlásilo žádné dítě s lehkým mentálním postižením. To se ale ještě může změnit a škola se proto obává velkých potíží s rozvrhem. „Mají jinou dotaci hodin a jiné předměty. Dvě děti se takto dají zvládnout. Ale pokud jich bude třeba deset v každém ročníku, rozvrh asi nedáme dohromady," poznamenala Vágnerová.

Děti, které mají například narušenou komunikační schopnost, docházejí do vyškovského Speciálního pedagogického centra. To mimo jiné doporučuje rodičům, aby jejich dítě mělo asistenta. „Dřív to tak nebylo. Poprvé se funkce objevila asi před pěti lety. Žáků, které je potřebují, přibývá," řekla pracovnice centra Helena Kolbábková.

Upozornila i na další problém, který může brzy nastat. Ne všichni asistenti totiž podle ní mají dostatečné vzdělání na to, aby se dětem mohli adekvátně věnovat. „Částečně by měli být i speciálními pedagogy. Měli by znát problematiku vady. Není to o tom, že žák špatně vidí nebo že potřebuje narovnat tužku. Problém může být v gramatické rovině, a pokud to asistent nezná, nemůže dítěti pořádně pomoci," konstatovala Kolbábková.