Co bude s objektem, který patří kraji, se zatím neví. Bučovická radnice má však poměrně jasné vize. „Dovedu si představit, že bychom v objektu zřídili menší bytové jednotky, dole pak obchody. Uvažujeme také nad přesunem jedné instituce," nastínil místostarosta města Jiří Horák.

O koupi ale Bučovice neuvažují. Důvodem je cena. „K té musíme připočítat i částku, kterou bychom dali do rekonstrukce. Ke sloučení škol bohužel došlo na základě nezvratné demografické situace, s čímž jsme se museli smířit. Kupovat objekt je ale nesmysl. Kraji jsme už zaslali dopis, že až se budova zcela vyprázdní, chceme jednat, aby ji bezplatně převedl na město," oznámil místostarosta.

O RUINU NESTOJÍ

O chátrající budovu nikdo z vedení města nestojí. „Byli bychom neradi, aby objekt koupili nějací spekulanti a budova v centru města chátrala. Cítím, že mezi radními a zastupiteli je v téhle otázce shoda," doplnil.

Kraj už před časem naznačil, že škola bude po vyprázdnění nejdřív nabídnutá krajským odborům a jeho příspěvkovým organizacím. „O tom, co se stane s budovou na Komenského náměstí po přesunu výuky žáků do budovy v Součkově ulici, budou rozhodovat orgány Jihomoravského kraje. Žádné rozhodnutí jsme dosud nepřijali," oznámila krajská mluvčí Eliška Holešinská Windová.

Upozornila však, že před úplným opuštěním objektu je nutné dořešit stravování žáků. „To si vyžádá další investiční akci, protože v budově v Součkově ulici školní jídelna dosud není," zmínila krajská mluvčí.

To si dobře uvědomuje i ředitel školy Jiří Vlček. Zařízení se tak chystá na dokončení poslední etapy. „Necháváme zpracovávat projektovou dokumentaci na využití původní budovy internátu. Ta se stane základem pro vybudování nového stravovacího zařízení a zřízení několika odborných učeben, které budou sloužit především žákům obchodní akademie. Jídelna i kuchyň budou v přízemí. Teprve pak se uzavře úplné opuštění budovy na Komenského náměstí," popsal Vlček.

Čtvrtina objektu tak zatím zůstává v chodu. Nad jídelnou jsou počítačové učebny, které žákům z akademie dál slouží. „Většinou jdou na oběd a po něm v budově zůstávají na výuku odborných předmětů," řekl.

Budova gymnázia má za sebou podle jeho slov dva roky stavebního ruchu. Loni ji řemeslníci zateplili. „Vyměnili okna, zajistili izolaci stropů a pláště. První topná sezóna ukázala, že očekávaná čtyřicetiprocentní úspora energie je reálná," ocenil.

Letošek byl ve znamení zřízení učeben v půdním prostoru a rozšíření šaten. Kromě toho se podařilo vybudovat jazykové učebny i z bytu, který původně sloužil ředitelům školy. „Optimistické plány ovšem narušil hned v počátku průběh výběrového řízení na zhotovitele stavby. Jedna z firem, kterou jsme vyřadili pro nesplnění podmínek, podávala opakovaně námitky k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Přestože byla nakonec neúspěšná, důsledkem byl odklad zahájení stavebních prací o několik měsíců," poznamenal Vlček.

HLUK ZŮSTAL

Stavba se v počáteční fázi potýkala i s nepřízní počasí. Po odkrytí původní střechy byly zásadním problémem přívalové deště a především s tím spojené vichřice. „Výhodou jinak ale bylo, že veškeré dění už méně zasahovalo do života školy. Stavbaři se podstatně méně potkávali se žáky přímo v budově školy, ubylo zejména prachu. Nepřítelem tak zůstal pouze hluk, před kterým jsme v rámci možností prchali na opačný konec budovy. Minulý týden nakonec i žáci obchodní akademie poprvé zamířili do nových učeben v Součkově ulici," oddechl si ředitel.

V případě školní kuchyně s jídelnou bude záležet na uvolnění dalších krajských peněz. „Pokud se to celé nezdrží výběrovým řízením, tak nejoptimističtější datum fungování jídelny je leden 2018," dodal Vlček.

Žáci bučovické obchodní akademie se už vzdělávají v Součkově ulici. Na rozhodnutí, co bude s budovou v centru, je ještě čas. Zdroj: ARCHIV GYMNÁZIA A OA BUČOVICE