Stavební zákon při obnově znojemského Dolního parku porušen nebyl. A to ani odbagrováním původních žlábků, ani zbořením zídky. Tak rozhodli úředníci znojemského stavebního úřadu reagující tím na podnět Okrašlovacího spolku. Členové spolku nyní uvažují o tom, že celou věc nechají přešetřit krajskými úředníky. Stálý archeologický dozor při obnově parku totiž chybí a nerespektování závazného stanoviska památkářů se stává chronickým nešvarem znojemské radnice.

„Stavební úřad prověřil podnět Okrašlovacího spolku týkající se údajného porušení stavebního zákona a potvrdil, že se město Znojmo v případě žlábků a zídky v dolní části parku žádného porušení zákona nedopustilo, jak tvrdili zástupci Okrašlovacího spolku," reagovala mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Torza původních kameninových žlábků v Dolním parku ve Znojmě.Radnice čekala s odpovědí déle než třicet dnů. „Věříme, že této seriózní informaci budete věnovat minimálně stejně velký prostor jako spekulacím, které se ze strany Okrašlovacího spolku opětovně, a chtělo by se říci i tradičně, nezakládají na pravdě," nechala se slyšet mluvčí.

Celou záležitost označil za skandální opoziční zastupitel Jiří Kacetl (Pro Znojmo). „Jde o úmyslné krytí nezákonného postupu, patrně pod politickým tlakem, který je systémové povahy," uvažoval Kacetl.

Připomněl zároveň, že vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče začátkem února konstatovala, že pro přezdění zídky bude nutné vydat nové závazné stanovisko památkářů.

„Místního šetření se nezúčastnil nikdo ze stavebního úřadu ani Národního památkového ústavu v Brně. Investor záhy nechal zeď zbořit, aniž by měl avizované stanovisko k dispozici. Stavební úřad žádné pochybení neshledal s tím, že vše stačí zavést do stavebního deníku," nechápal Kacetl.

Daleko větší historická ztráta patrně nastala při odstranění torza odtokových žlábků. „Fotodokumentace Národního památkového ústavu v Brně jasně dokazuje, že žlaby u cest byly, i když město tvrdí opak. Při demolici nebyl žádný archeolog přítomný, takže takovou výmluvu nelze brát vážně. Nyní město povolalo mou kolegyni Alenu Nejedlou, ale až poté, co cesty rozryly bagry a z rigolů zbyly jen zbytky kamení," doplnil opoziční zastupitel a člen Okrašlovacího spolku.

Jak potvrdila archeoložka Jihomoravského muzea ve Znojmě Alena Nejedlá, při stavebních pracích v Dolním parku nebyl a není souvislý archeologický dohled. „Přivolali mě pouze k nálezu jednoho žlábku, který byl porušený. Domnívám se, že zničení je zcela zbytečné a nálezy bylo možné zachovat jako zvláštnost a zakomponovat do projektu. Minimálně by stály za nafocení a zdokumentování," naznačila Nejedlá.

Archeoložka zároveň připomněla, že Dolní park leží v první zóně památkové ochrany a archeologický dozor by měl být přítomný bezpodmínečně u všech prací.

O porušení zákona překotným zbořením zídky mluví i ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. „Zídka sice nebyla památkově hodnotná, ale město nepočkalo na vydání závazného stanoviska. Došlo jednoznačně k porušení zákona," upozornil Vácha. Jak doplnil, absence archeologického dohledu je při obnově parku téměř chronickou záležitostí.

Pokud jde o odstranění původních kameninových žlábků, domnívá se, že odborníci znalí místních poměrů měli lokality v parku přesně označit. „Plochy byly vyjmenovány v závazných stanoviscích, záchranný výzkum však situaci nebyl schopen jednoznačně identifikovat," doplnil Vácha s tím, že z Brna vše působí jako politická válka.

Celá záležitost zřejmě skončí na stole krajských úředníků. „Plánujeme ještě schůzku s vedoucím stavebního úřadu, logická a lidská cesta se nám zdá schůdnější," dodal Kacetl.