Ředitelský post obhájila ředitelka nynější Masarykovy školy práce v Letovicích Silvie Ducháčková. Od dalšího školního roku ale bude šéfovat Masarykově střední škole, která vznikne sloučením s velkoopatovickou střední školou.

Dalších šest let povede Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Blansku na Bezručově ulici Pavel Čípek. Velení zůstává i Svatavě Dvořákové na Obchodní akademii a střední zdravotnické škole Nad Čertovkou v Blansku.

Své ředitelské křeslo však předá ředitel blanenského gymnázia Pavel Henek, kterého ve funkci vystřídá Jiří Petřík. „Do výběrového řízení jsem se hlásil. Po třinácti letech ale v ředitelně končím,“ stroze odvětil Henek.