V letech 1993 a 1994 se totiž horníkům, kteří fárali do hlubinného dolu 1. Máj v Dubňanech, do pracovních záznamů neuváděla kategorie I.AA. To nyní působí obtíže při přiznávání a přepočtech starobních důchodů. Někteří horníci by tak nemuseli mít nárok na dřívější odchod do důchodu a také by se to promítlo do výše důchodů.

Případem se zabýval i Nejvyšší správní soud. Ten rozhodl, že k prokázání zařazení do kategorie I.AA stačí čestné prohlášení žadatele o důchod a doložení výpovědi svědků, že dotyčný pracoval pouze pod zemí a nikde jinde. „Horníci také vesměs předkládají jako důkaz Rozhodnutí o přiznání útlumového zvláštního příspěvku horníkům, který mohl být vydaný jenom po odpracování patnácti let v bývalé I.AA pracovní kategorii," doplnil Těšík.

V sále dubňanského domu kultury se sešlo několik desítek bývalých horníků. Mezi nimi byl i třiapadesátiletý František Zedník. „Na 1. Mají jsem fáral patnáct let. Do důchodu mi zbývá ještě rok a půl. Přišel jsem zjistit, jestli s tím budou problémy, nebo ne," řekl Zedník.

Setkání mu podle svých slov pomohlo. Pokud nároky Česká správa sociálního zabezpečení zamítne, mají si dotčení horníci podat námitku. „Pakliže Správa zamítne i námitky, tak jediným způsobem je podat na Správu žalobu a domáhat se zrušení tohoto rozhodnutí," přiblížil Těšík.

Na setkání dorazili i horníci z okolních dolů, z Míru v Mikulčicích a z Dukly v Šardicích. Jaroslav Lunga odpracoval přes patnáct let v Dukle, ale podle přepočtu mu chyběly dvě směny do tří tisíc tří set. Tato hranice je podle nového zákona nutná pro dosažení nižšího věku odchodu do důchodu. „Ve směnovém listě jsem měl jeden měsíc samé nuly. Přišel jsem se zeptat, jak mám postupovat," poznamenal Lunga.

Řešila se i otázka učňů dubňanského hornického učiliště. Ti totiž už ve druhém a třetím ročníku fárali, ale o tom také neexistuje evidence.

Dějinami hornictví se zabývá Radovan Kukutsch, správce webových stránek Zdař Bůh. Nejstarším dolem na jižní Moravě byl Státní důl Adolf z roku 1824, který horníci opustili v roce 1871 kvůli velkému přítoku důlních vod. Od roku 1946 funguje Národní podnik Jihomoravské lignitové doly, pod nějž roku 1951 vzniklý 1. Máj patřil. Na něj postupně navazoval důl Osvobození v Ratíškovicích, Obránci míru II v Hovoranech a Dukla v Šardicích. „1. Máj ukončil svou činnost v roce 1994," sdělil Kukutsch.