Zůstane současnému nájemci. Krátkodobý pronájem ovšem nahradí dlouhodobý. Rozhodli o tom tamní zastupitelé, kteří vybírali z nabídek dvou zájemců o provozování kempu s ubytovnou a restaurací. „Komise vyhodnotila nabídku současného nájemce jako nejlepší. A doporučila ji zastupitelstvu ke schválení. Většina pak podpořila uzavření této smlouvy," uvedl radní Jiří Kadrnka, který vedl skupinu zastupitelů zabývající se využitím kempu.

Zastupitelstvo doporučilo vedení města, aby s nynějším nájemníkem uzavřel smlouvu na dobu určitou – na sedm let. „Rada mohla o pronájmu rozhodnout sama, ale je to natolik strategická věc, že jsme ji vzali na zastupitelstvo," objasnil hustopečský starosta Luboš Kuchynka.

Smlouva ovšem obsahuje ustanovení, které může sedmiletý pronájem zkrátit. „V případě, že bychom kemp prodávali, nastupuje tříměsíční výpovědní lhůta. Záměru prodeje jsme se stále nevzdali. Když se to ale nedaří, chceme kemp alespoň seriózně provozovat," řekl Kuchynka.

„Vidím to jako nezbytné ustanovení. Bez něj by jakékoli další zastupitelstvo, kdyby mělo možnost a zájem tento majetek prodat, bylo výrazně svázané. Snižovalo by to možnosti dalšího využití a rozvoje kempu, pokud by se objevil zájemce o jeho koupi," navázal Kadrnka.

Jak dodal, oba zájemci o pronájem s podmínkou v podobě tříměsíční výpovědní lhůty a skončení pronájmu v případě prodeje souhlasili.

Počkají na kraj

Překvapivá varianta dalšího využití kempu jako domova důchodců, která zazněla na předcházejícím zasedání zastupitelstva, nezískala potřebnou podporu. „Nikdo ze zastupitelů nechtěl pokazit dohodu s Jihomoravským krajem, který má v Hustopečích vyprojektovaný domov důchodců. Teď na něj sice nejsou peníze, ale nechceme na svém zařízení dělat nějaký konkurenční projekt," vysvětlil Kuchynka.

Pro variantu s Jihomoravským krajem se zastupitelé vyslovili i v přijatém usnesení. „Obecně se diskutovalo, že takové zařízení je v Hustopečích potřeba. Město ale prodalo kraji pozemek na výstavbu domova důchodců u areálu nemocnice. Tento projekt má pro nás stále prioritu," potvrdil také Kadrnka.

Rozhodnutí o sedmiletém pronájmu kempu ovšem nebylo jednomyslné. Části zastupitelů i obyvatel města se totiž soukromý provozovatel příliš nezamlouvá. „Kemp by mělo provozovat město. V sousedství je fotbalový stadion, koupaliště i sportovní hala. Proto by to měla mít komplexně pod sebou příspěvková organizace města i s celým areálem," myslí si například Hustopečan Roman Záruba.

Pronájem ale považuje za lepší variantu, než kdyby měl kemp bez využití chátrat. „Doufám, že to bude fungovat. Prodej kempu by ale byla hloupost, město by se kempu nemělo zbavovat," vyjádřil Záruba jasný názor.