Volební urna i s místem pro úpravu kandidátek stála v den konání bořetických vánočních trhů ve stánku kravihorské republiky. „Za plentu mohl volič vstupovat tentokrát i s kelímkem svařáku od ministra dnes již bývalé vlády Karla Pilaře," přiblížil jedinou letošní změnu emeritní prezident Kravihorců „na furt" Václav Petrásek.

Odevzdat svůj hlas přišlo 75 voličů. „Ministerským předsedou zvolili dosud úřadujícího prezidenta Stanislava Nováka," uvedl muž, který stál při zrodu Svobodné spolkové republiky Kraví hora v roce 2000. Dostala název podle bořetické sklepní kolonie.

Když se před pár lety díky unikátnímu volebnímu systému mezi kandidáty na kravihorského ministra objevilo jméno Leopold Kalousek, dostal přidělený resort financí. Podle vzoru spřátelené vlády České republiky. „Tam byl v té době ministrem financí také Kalousek," objasnil Petrásek.

A pokračoval. „Tehdejší český prezident Václav Klaus je také naším občanem a má náš pas. Ten s naší republikou komunikuje, Kalousek však ne. Několikrát od nás dostal dopis, aby se přijel podívat, jak se mají řídit finance. Nikdy nám však neodpověděl a nepřijel," krčil rameny Bořetičan.

V Kraví hoře volí už tradičně v roce voleb do obecních zastupitelstev. Zpočátku to bylo dokonce ve stejný den a na stejném místě. Minulé vedení obce to ale zatrhlo. Jmenování vlády a uvedení do funkcí se nově zvolení představitelé dočkají na pravidelném zasedání vlády první lednové pondělí.

Kravihorci prosluli svými recesistickými akcemi. V Brně například žádali zastavení Vídeňského obřího kola 
v Prátru, neboť žene na jejich vinice mráz z Vídně.

volební systém
U Kravihorců se volí metodou přímou. Na volebním lístku figuruje několik desítek vinařů. Povinností voliče je zakřížkovat deset jmen, která by chtěl ve vládě. Prezidentem se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Premiérem pak ten, který jich získá druhý největší počet. Poté se odpočítává osm kandidátů v pořadí podle zisku hlasů. Ti vytváří vládu.