Deset zástupců České společnosti ornitologické si na tuto dvouměsíční práci najal Jihomoravský kraj z prostého důvodu, chce vědět, kolik kormoránů na rybnících skutečně je.

„Rybáři hlásí počty kormoránů, na jejichž základě si určují ptáky způsobené škody. Kraj si chce tímto opatřením zjistit, jestli čísla, která jim rybáři dodávají, odpovídají skutečnosti,“ sdělil člen České společnosti ornitologické Karel Šimeček.

Ten sčítá vodní ptáky na Hodonínsku. Dvakrát týdně se vydává na říčku Kyjovku mezi Dubňany a Hodonínem a na rybník Stolářka u Bzence, kde kormorány počítá.

„Ideální je v lokalitě sčítat ve stejnou denní dobu, aby se daly získané výsledky lépe srovnávat. Z praktických důvodů se nesčítá ve středu a sobotu, kdy na většině rybníků probíhá lov kachen,“ sdělil Šimeček s tím, že data, ze získaných kroužků, šerými se značí nejen kormoráni, potvrzují trend posledních let. Ten zní, že většina kormoránů, která naším územím táhne, pochází z východního Baltu.

„Z kroužků, které jsme našli u zastřelených ptáků jsme objevili finské, polské i litevské kroužky,“ uvedl ornitolog. Podle něj se letos počet kormoránů v lokalitách, které odborník již několik let sleduje, snížil.

„Při několika kontrolách jsme dokonce kormorány na tradičním místě jejich výskytu vůbec nezjistili, nebo jsme pozorovali pouze jednotlivce,“ řekl Šimeček. Ten si letošní úbytek vodních ptáků nedokáže s určitostí vysvětlit.

Jeden z možných důvodů je však podle něj fakt, že se na obou rybnících trvale vyskytují orli mořští, kteří jsou přirozenými predátory kormoránů. „U Hodonína a Mutěnic se zdržuje čtyři až pět jedinců, v okolí rybníku Stolářka jeden,“ uzavřel ornitolog.