Projektová dokumentace k rekonstrukci lesních cest na Kunštátsku už je hotová. „Jedná se o čtyři úseky lesních cest, a to v Hlubokém, nad Touboří a dva v Kunštátě, jeden vede nad koupalištěm a druhý vede z Kunštátu na Nýrov," popsal starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

Rekonstrukce lesních cest bude podle něj spočívat ve zpevnění podkladové části cesty. „Také zarovnáme povrch cest, bude se ale jednat jen o násypy," řekl starosta Kunštátu s tím, že lesní cesty využívají kromě lesníků i lidé na procházky nebo cyklisté.

Podle něj se ale vedení města nerozhodlo, zda rekonstrukci uskuteční. „Rekonstrukce cest bude náročná. Náklady projektanti vyčíslili na asi pět milionů korun. My jsme dostali dotaci, která pokryje polovinu nákladů. Druhou polovinu by muselo město zaplatit ze svého rozpočtu. Do konce tohoto roku tak chceme udělat výběrové řízení na zhotovení stavby. Teprve potom, podle vysoutěžené ceny, se zastupitelstvo rozhodne, jestli se do oprav pustíme," uvedl kunštátský starosta.