„Nikdy jindy už nezahynulo tolik Tvrdoničanů během válečných událostí za tak krátkou dobu," poznamenal člen tvrdonického okrašlovacího spolku a nadšenec pro historii Leoš Doskočil.

V neděli se o slavnostní akt postarali Ludvík Nešpor a Ladislav Kovačka, pamětní kámen posvětil farář Jan Piler. „Zakladatelem myšlenky zbudovat pomník je František Studenka. O provedení se zasloužil především bývalý předseda okrašlovacího spolku pan Kovačka společně s dalšími členy a příznivci spolku, kterým patří velký dík," uvedl Doskočil.

Dragouni nestačili

Ten objasnil i historické pozadí události z počátku osmnáctého století. V roce 1703 jí předcházelo povstání šlechty v Uhrách proti vládnoucím Habsburkům. V čele vzbouřenců stanul František II. Rákoczi, kníže v Sedmihradsku (dnes součást Rumunska – pozn. red.). „Podařilo se mu vojensky opanovat značnou část Uher a se svým vojáky, zvanými kuruci, postupoval dál na Moravu. Císař Leopold, aby zabránil vpádu rebelů na Moravu, povolal dragounské oddíly do hraničních vesnic od Hodonína po Břeclav. Navzdory tomuto opatření pětadvacátého ledna roku 1705 kuruci neočekávaně přešli zamrzlou řeku Moravu, odrazili habsburské vojsko a vtrhli do Tvrdonic," popsal Doskočil.

Historikové spočítali mezi oběťmi nájezdu nejen třicet Tvrdončanů a sedmnáct Kostičanů. Kuruci pozabíjeli i několik obyvatel z okolních vesnic a čtrnáct vojáků. „Celkem povraždili osmdesát lidí, kteří byli pochovaní v místě dnešního parku na náměstí. Stával tam kostel obklopený hřbitovem," řekl Doskočil.

Pohraničí krvácelo

Právě nedaleko od tohoto místa se v parku nový pamětní kámen se vzpomínkou na událost nachází. Jak dodal Doskočil, po zbytek povstání, které skončilo v roce 1711, byly Tvrdonice dalších pohrom zřejmě ušetřené.

Břeclavsko a zvláště pohraničí však v raném novověku krváceli vícekrát. „Vojenských nájezdů byla celá řada. Například za válek v době poděbradské, pak na Moravu vpadli Bočkajovci v roce 1605, pohraničí to odskákalo i za třicetileté války," zmínil historik Emil Kordiovský další útrapy v období od patnáctého do osmnáctého století.

Na vznik pomníku využil okrašlovací spolek v Tvrdonicích dotaci od obce. „V minulosti už jsme uspořádali řadu různých výstav, toto je jedna z dalších uskutečněných akcí spolku," doplnil Ladislav Kovačka.