Bojí se možnosti rozšíření výroby až přímo k jejich domovům. „Nikdo nám nezaručí, že třeba za rok nevznikne další hala. A firma tak rozšíří výrobu až k zástavbě. Nejsem sice přímou sousedkou, i tak se mi ale změna územního plánu nelíbí. Sice se JKZ vyjádřilo tak, že prosperuje, ale nikde není záruka, že se třeba časem nezmění vlastník a bude mít v územním plánu zaručené, že jde o plochu výrobní," přiblížila své obavy obyvatelka Klobouček Ludmila Boháčová.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ K TÉMATU
- Hluk brzy ráno? V Kloboučkách ho má nová budova utlumit

- Změna územního plánu je špatně, tvrdí lidé z Klobouček. Bojí se hluku z továrny

Se svými výtkami dlouhodobě vystupuje i iniciativa Za zdravé Kloboučky v čele s Jiřím Řezníčkem, který s areálem sousedí. „V minulosti jsem od města koupil pozemek mezi mým domem a pozemkem firmy. Chtěl jsem, aby vznikla nárazníková zóna mezi výrobní a obydlenou částí. A firma mě tehdy ujišťovala, že se výroba nebude posouvat a že se v sousední ploše založí sad. Žádáme proto zastupitele, aby tento fakt vzali v potaz. Podle jednacího řádu je člen zastupitelstva povinný hájit zájmy lidí," obrátil se na představitele Bučovic Řezníček.

Například místostarosta Jiří Horák ještě v pondělí nevěděl, pro jakou variantu zvedne ruku. „Ještě si budu muset vše důkladně prostudovat. Co se týká obav lidí, myslím, že v územním plánu nejde nijak ošetřit, aby se výroba v budoucnu neposunula blíž, pokud bude plocha označená jako výrobní. Na druhou stranu ale v zákoně stojí, že územní plán je vždy změnitelný," poznamenal Horák.

Zbyněk Kamenický, jednatel firmy Kampara, která zajišťuje veškerou přípravu investic v areálu JKZ, tvrdí, že se lidé nemají čeho obávat. „Je to nereálné. Máme podmínky, které musíme při povolovacím řízení splnit: vybudovat administrativní budovu, pás zeleně, protihlukovou stěnu a parkoviště pro osobní auta. Takže ani v budoucnu tam nemůže být nic jiného. Tento stav je finální," ujistil.Součástí záměru společnosti JKZ je také výstavba administrativní budovy.

Upozornil, že celý záměr byl podrobený vyjádřením a stanoviskům asi pětatřiceti dotčených orgánů státní správy. „Všechna jsou kladná. Stavba byla posuzovaná i v otázce vlivu na životní prostředí. Jednou z hlavních věcí, kterou prověřují, je shoda s územním plánem. Co se týká například hluku, je dokonce podlimitní. Nemá tedy negativní vliv na životní prostředí. Což znamená, že ho nemá ani na obyvatele v sousedství," sdělil jednatel.

Náladám proti navrhovanému záměru nerozumí. „Ladíme detaily, aby mezi průmyslovou a obytnou zónou vznikl dostatek zeleně a aby administrativní budova odpovídala jak vizuálně, tak technicky. Ještě víc odcloní hluk ze stávající výroby. Pokud tedy lidé bojují za to, aby budova nevznikla, pak bojují za stávající negativní stav, což nedává smysl," zmínil Kamenický s tím, že záměr navíc přinese asi 50 pracovních příležitostí.

Jak ale zástupce iniciativy podotkl, nejde o boj proti rozšiřování. „Chápeme, že se díky výstavbě sníží nezaměstnanost, ale zastupitelé musí vzít v potaz i obytný potenciál. Nerozumíme, proč se nesnaží obsadit spíš brownfieldy nebo zónu mezi kasárny a Marefami. Je vyčleněná jako průmyslová tak, aby nedocházelo ke střetům výroby a obytné zóně," nechápal Řezníček.

S tím souhlasí i Okrašlovací spolek Bučovice, který ještě před veřejným jednáním na začátku října podal své stanovisko. „Namítli jsme, že se výroba až příliš přiblíží k ploše bydlení. Je to v podstatě nadoraz, měla by tak vzniknout i nějaká plocha, která výrobu a bydlení oddělí. Navíc hala, která má vyrůst, je obrovskou stavbou. Naruší tak venkovský ráz Kloboučků. Vznikli jsme proto, abychom vzhled Bučovic i místních částí hlídali. Lidé na vesnici žijí proto, že chtějí mít větší klid. Komu nevadí doprava a ruch, je ve městech," prohlásila jednatelka spolku Jana Vlachová.

Jak ale připomněl Kamenický, investor už má na kontě několik ústupků. „Dává třeba nad rámec svých povinností peníze na kabelovou přeložku vedenou pod zemí. Měli jsme totiž námitky, že by lidem vzdušné vedení na pohled vadilo. Navíc v sousedství domů nebudeme jezdit s těžkou dopravou, bude odsunutá dál. I to s sebou nese další provozní náklady. Celkově už jde asi o tři miliony, které JKZ investuje pro zachování dobrých sousedských vztahů," zmínil jednatel.

Upozornil, že kdyby nebylo námitek a obstrukcí, už mohly výrobní hala, administrativní budova i parkoviště stát. „Čas jsou peníze. Průtahy znamenají vícenáklady, které platí JKZ. Rozhodně se nechceme dostat k trestnímu oznámení za ušlé zisky. Pokud už to ale bude neúnosné, nevylučuji, že se i tato otázka otevře. Bavíme se totiž o ztrátě v řádech milionů. Ochrana takovýchto investic je snad ve veřejném zájmu," uzavřel.