Vše podle nich začalo srpnovou vichřicí.

„Každý týden to minimálně alespoň jednou vypadne. Tohle přece není normální. Na infolince energetiků se nic nedozvíte a já mám strach o spotřebiče. Jsem už v důchodu. Jestli se mi kvůli těm výpadkům rozbije třeba lednice, na jinou mít nebudu," rozčiluje se seniorka Alžběta Spurná z Berouna.

Podobně reagovala i Simona Kadeřábková z Králova Dvora. „Naposledy nám nešel proud minulý týden. Výpadky jsou opravdu časté, tohle dřív nebývalo," tvrdila Deníku paní Simona.

Stížnosti na časté výpadky elektřiny docházejí i na berounskou radnici. Starostka Šárka Endrlová proto vyvolala jednání se zástupci společnosti ČEZ.

Starostka si na jednání připravila podrobné podklady týkající se nedávných výpadků na území Berouna. Současně předala i souhrnné podklady a stížnosti starostů sousedního Králova Dvora, Nižboru, Hýskova a Chýně, které výpadky rovněž sužovaly. Ti iniciativu Berouna přivítali a v zájmu svých občanů se k ní okamžitě připojili.

Z jednání vyplynulo, že společnost už provedla četné testy a měření.

„Podle zástupců společnosti bylo provedeno kontrolní měření v lokalitě Homolka a Velké sídliště, ze kterého vyplynula nutnost vyměnit hlavní jistič pro tuto oblast. K tomu má dojít prakticky okamžitě. Obdobné měření se díky našemu jednání uskuteční také v lokalitě Na Cibulce, kde se rovněž potýkali s neúměrně dlouhými výpadky a kolísáním proudu," vyjmenovala Šárka Endrlová.