Generální ředitel státní organizace Pavel Surý vidí několik přínosů. „Instalace dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a další modernizace zlepší operativní řízení, zvýší bezpečnost trati 
a rovněž sníží její provozní náklady," sdělil Surý.

V praxi změny spočívají 
v převedení řízení z malých stanic na centrálu do Přerova. 
V železničních stanicích a zastávkách je pro možnost dálkového ovládání upravená vnitřní technologie. Součástí stavby bylo rovněž umístění kamer a informačního a přenosového zařízení. Došlo 
i k úpravě elektrického ohřevu výhybek. Stavbaři v úseku doplnili nové kabelové vedení.

Změny se mimo jiné dotknou pracovníků působících na menších stanicích. Vlaky projíždí přes Podivín, Zaječí, Šakvice, Popice, Pouzdřany či Vranovice. Nepotřebnými se stávají například výpravčí.

Mluvčí železničářů Marek Illiaš ale odmítl, že by někdo nuceně přišel o zaměstnání. „Nikoho propouštět nebudeme, to v žádném případě. Výpravčím nabídneme službu v jiném obvodu, nebo přímo na centrálním dispečinku. Po přeškolení se z nich mohou stát dispečeři a platově si polepší. Někteří mají důchodový věk, těm nabídneme odchod do penze. Stejná situace panuje i u takzvaných posunovačů," sdělil mluvčí na dotaz Břeclavského deníku Rovnost.

Práce na modernizaci začaly už v dubnu 2014, hotovo bylo v září loňského roku. Oficiální ukončení ale až v úterý.

Cílem bylo zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením možné lidské chyby a zavedením dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení.

Trať mezi Břeclaví a Brnem patří v České republice k těm nejstarším. Vlak po ní projel už v roce 1839. Cesta se postupně stala součástí panevropského koridoru, kterým je kromě vnitrostátní železniční páteře, možné cestovat z Vídně či Bratislavy až do Drážďan.