„Starší lidé to ještě mají v paměti, ale mladí lidé už o takové události nemají zájem. Přesto se snažíme, aby se na internační tábor nezapomnělo. Při každoročním pokládání věnců u pomníku tábora bereme k smutečnímu aktu i děti, aby měly o událostech z naší historie povědomí," uvedla místostarostka obce Terezie Čičáková.

K sedmdesátému výročí ale nebude jen pieta u pomníku. V sobotu 15. září bude vzpomínání patřit ve Svatobořicích-Mistříně celé odpoledne. Jeho součástí bude i koncert v kostele, výstava prací dětí, které byly v táboře internovány i kulturní program s místními hudebníky a folkloristy.

Tábor ve Svatobořicích byl jedním z těch, které nacisti zřídili pro rodinné příslušníky těch, co za války emigrovali, aby se zapojili do zahraničního odboje. Ocitly se tam také děti těch, které gestapo po atentátu na Heydricha popravilo, nebo poslalo do koncentračních táborů.

V průběhu necelých tří roků prošly táborem tisíce vězňů. Neustále tam bylo více než tisíc „obyvatel". Přebývali v oploceném území za třímetrovým, neprůhledným, dřevěným plotem, za ostnatými dráty a pod dozorem ozbrojených hlídek v kulometných věžích. Dnes ve stejných místech sídlí provozovny místních firem.

Na akci se ale nechystají jen ti, kteří přijedou vzpomínat, ale i ti, kteří se tímto tématem zabývají. V přípravě jsou další publikace, které prohloubí vědomosti o tom, co se před sedmdesáti lety ve Svatobořicích dělo. Brožurku například chystá rodák ze Svatobořic Jan Kux, odborník na téma internačního tábora.

„Na šestnácti stranách tam budou čtyři vzpomínky konkrétních osob na dobu prožitou v lágru. Zvláštností je, že popisuji i to, jak a za co se tam dostali," nastínil obsah Jan Kux. Jednou z těchto osob je Dara Paludová. Do tábora se dostala po zatýkání na Vyškovsku. Její otec byl totiž už před tím vyslýchán gestapem kvůli odbojové činnosti, ve které i Dara jako studentka pomáhala.

„Došlo na mě anonymní udání na gestapo, že nosím jídlo do lesa partyzánům a tak podobně," napsala Dara Paludová. Jejímu otci se podle jejích vzpomínek před zatčením podařilo utéct k partyzánům. Po pobytu ve věznici v brněnském Cejlu ji nechalo gestapo převézt právě do Svatobořic na podzim roku 1944. Bylo jí osmnáct let.

Jak Kux doplnil, publikaci chystají v Praze i takzvané svatoborské děti. Dnes už dávno dospělí byli dětmi pozatýkanými po atentátu na Heydricha. Nejprve byly shromážděny na tamním zámku Jenerálka. Pak je nechalo gestapo převézt do Svatobořic.