Území zvané Mezivodí se nachází mezi Křenovicemi a Holubicemi a je ohraničené z jedné strany potokem Rakovec a z druhé bývalým mlýnským náhonem. „Naším cílem je vytvořit tam soustavu vodních ploch a polosuchý poldr, který by v obdobích velkých dešťů zabraňoval zatopení areálu bývalého polního mlatu, kolejiště v okolí železničního přejezdu a pole za mlýnem. Jedná se o několik úprav, které by měly dohromady stát necelých osmnáct milionů korun," informoval starosta Křenovic Jaromír Konečný. Doplnil, že velkou část sumy pokryjí přislíbené dotace z Operačního programu Životní prostředí. Patnáct procent z celkové částky, tedy dva miliony osm set tisíc korun, obec zaplatí sama.

Asi dvouapůlhektarové pole nacházející se mezi někdejším mlýnským náhonem a potokem se díky úpravám promění v polosuchý poldr. Kvůli zvýšené vlhkosti je hospodaření na něm velmi komplikované, takže pro zemědělské družstvo nebyl problém se s obcí domluvit na jeho novém využití. „Do poldru chceme svádět přívalovou vodu z občasného potoka tekoucího od Velešovic, který při vydatných deštích působí potíže. Abychom však v něm zajistili stálou obnovu vody, chystáme se znovu uvést do činnosti k němu napojený bývalý mlýnský náhon, který by měl být dlouhý asi tři čtvrtě kilometru," popsal starosta.

Zároveň by v místě starého stavidlového jezu měl vzniknout nový, který přivede vodu do mlýnského náhonu. Celková délka nového vodního toku tak bude tisíc dvě stě metrů. „Mlýnský náhon bude zajišťovat přítok vody do celého prostoru Mezivodí. Díky tomu v místě vznikne vodní biotop s tůněmi a mokřady, které budou zadržovat vodu v krajině a zároveň poslouží jako domovské prostředí pro vodní ptactvo," dodal Konečný.

Pokud se nevyskytnou komplikace, práce, které začnou v létě, nepotrvají déle než rok.

ADAM HRBÁČ