Od příštího roku je bude hradit Jihomoravský kraj a částečně i obce. Například Oblastní charita Blansko kvůli tomu musí některé svoje služby sloučit.

Od roku 2015 začne platit nová metodika Jihomoravského kraje. „V ní stojí, že obce musí přispívat dvacet procent nákladů na služby sociální prevence a pět procent na odborné sociální poradenství," řekla Pavlína Dvořáková z Oblastní charity Blansko.

Charita v Blansku a v Boskovicích provozuje jednu odbornou poradnu. V oblasti prevence je toho podstatně víc. „Jedná se o azylové domy v Blansku a v Boskovicích, linku důvěry, Zlatou zastávku Adamov, dále Pěknou modrou Doubravici, což je sociálně-aktivizační služba pro lidi s duševním postižením, krizové služby, programy pro rodiny s dětmi a noclehárnu," vyjmenovala Dvořáková.

Na všechny tyto služby a některé další, které neprovozuje charita, tak budou muset od ledna obce přispívat. „Příspěvky musí schválit rady a zastupitelstva obcí. Už asi tři měsíce tak jednáme s vedením obcí o tom, které služby podpoří a které ne," řekla Dvořáková.

Něco musí sloučit

Už nyní je jasné, že kvůli novému způsobu financování bude muset Oblastní charita Blansko některé služby sloučit. „Nyní fungují tři typy krizové služby, a to ambulantní, terénní a pobytová. Ta je nejdražší a z dlouhodobého hlediska není udržitelná. Místo ní tak od nového roku nabídneme takzvaný krizový byt, který nebude zahrnutý mezi sociální služby. Jeho funkce ale bude obdobná jako u pobytové krizové služby, což je poskytnutí ubytování na přechodnou dobu pro osoby nebo rodiny v nouzi," vysvětlila ředitelka Oblastní charity Blansko Jana Sedláková.

Sloučit musí i terénní formu krizové služby. „Tuto službu jsme poskytovali zvlášť pro rodiny s dětmi, kde sloužila především v případech domácího násilí, a zvlášť pro ostatní klienty. Od ledna tyto dva typy sloučíme," uvedla Sedláková.

O tom, zda město podpoří sociální služby, rozhodovali blanenští zastupitelé na svém zářijovém jednání. „Kvůli posouzení potřebnosti služeb vznikl tým, ve kterém spolupracovalo město s Jihomoravským krajem a s městem Boskovice. Úkolem bylo vytvořit síť prevence a zhodnotit, které služby jsou nezbytné. Na tyto služby bude Blansko přispívat v příštím roce dvěma miliony tři sta padesáti tisíci korunami. Podle počtu obyvatel přispějí také obce, které spadají pod Blansko, částkou šest set tisíc korun," řekl starosta Blanska Ivo Polák.

Víc než sto sedmdesát tisíc korun bude muset ze svého rozpočtu vyčlenit například i Adamov. A to na provoz nízkoprahového centra Zlatá zastávka. „Zastupitelstvo rozhodlo Zlatou zastávku podpořit. Vzhledem k tomu, že se zabývá například prevencí užívání drog, by totiž její zrušení přineslo spíše problémy. Myslím ale, že není spravedlivé přenášet na obce záležitosti, které by měl řešit stát," řekl starosta Adamova Roman Pilát.