Závadný med tam inspektoři odhalili při kontrolních akcích tržní sítě. Řetězce nyní chtějí, aby pokuty zaplatilo Včelpo. „Vůbec to nevypadá dobře. Existují totiž smlouvy, kde se pochybení a případné pokutování řeší přefakturováním na dodavatele, v tomto případě tedy má jít pokuta na vrub Včelpa. Řetězce to mají ošetřené ve svých smlouvách. Řízení stále probíhá, zastupuje nás náš advokát," uvedla předsedkyně Českého svazu včelařů, který Včelpo vlastní, Jarmila Machová.

Její slova potvrdila například mluvčí Globusu Pavla Hobíková. „Se společností Včelpo jsme ukončili spolupráci, již dříve jsme všechny její produkty stáhli z prodeje. Proplacení vyměřené pokuty budeme požadovat přímo od ní," upřesnila Hobíková.

Samotnému Včelpu inspektoři již koncem února za prodej vadného medu vyměřili pokutu ve výši jednoho milionu dvou set tisíc korun. Proti rozhodnutí se společnost odvolala. Státní veterinární správa jako odvolací orgán záležitost přezkoumala. „Dospěli jsme k závěru, že výše pokuty je zcela přiměřená prokázanému protiprávnímu jednání. Potvrdili jsme také rozhodnutí Krajské veterinární správy o uložení povinnosti uhradit náklady spojené s výkonem státního veterinárního dozoru v částce pětatřicet tisíc korun a náklady řízení ve výši tisíc korun. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat," sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal.

Odvolání proti víc než milionové pokutě ale možné bylo. Machová již dříve uvedla, že jí výše pokuty přijde příliš vysoká. „Podali jsme správní žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten potvrdil odkladný účinek pokuty. To znamená, že ji nemusíme platit do doby, než dospěje k rozhodnutí," upřesnila Machová.

Kolem Včelpa se podle ní zároveň točí asi čtyři trestní oznámení. „Jedno podal deník Blesk, který celou kauzu odhalil, za poškozování spotřebitele. Další jsme podali my na neznámého pachatele, který přimíchal ukrajinský med s antibiotiky do českého medu. Nemám zatím informaci o tom, že by policie již někoho odhalila a obvinila. U dalších oznámení nyní nevím přesně, čeho se týkají," upřesnila Machová.

Mluvčí blanenské policie Bohumil Malášek uvedl, že kriminalisté vyšetřují firmu z Blanenska, která měla klamavým způsobem označovat zboží, které distribuovala a prodávala. „Případ dále řešíme. Věnujeme se mu již několik měsíců," dodal Malášek.

Zástupci Včelpa se nyní snaží co nejvíc zmírnit důsledky celé kauzy. „Za těchto podmínek se těžko pracuje na nové strategii. Chceme se zaměřit hlavně na výrobu produktů z propolisu nebo mateří kašičky, tedy ke zcela původnímu zaměření společnosti. Plánujeme do budoucna hlavně dodávat zboží do maloobchodů, nemít velké závazky vůči velkým obchodním řetězcům. Budeme fungovat na principu, co máme, to dodáme," přiblížila Machová.

Med Včelpo prodává, podle mluvčího Státní zemědělské potravinářské inspekce Pavla Kopřivy ho ale kontrolují v akreditovaných laboratořích v Olomouci a v Brně. „Obchody mohou prodávat medy Včelpa, ale pouze s atestem," upřesnil Kopřiva.

Pejchal doplnil, že pod veterinárním dozorem bylo letos na jaře v několika etapách spáleno celkem třiatřicet tun medu, tedy všechen, který prokazatelně obsahoval zbytky veterinárních lé­čiv.

Rozbory prokázaly v medu převážně streptomyciny, sulfathiazoly a sulfonamidy. Těmi se u nás ani v celé Evropské unii včely léčit nesmí. Rozsah případu zaskočil i ministra zemědělství. „Obchod s takto závadným medem probíhal již nějakou dobu, což ukazuje, že se nejedná o pochybení jednotlivce, ale o systémové a dlouhodobé selhání jak vedení společnosti Včelpo, tak dozorových orgánů Českého svazu včelařů," vyjádřil se již dříve Marian Jurečka.