Zmatený z toho, co z dokumentu vyčetl, byl i řidič Jaromír Kovář, který často jezdí za rodinou do Bučovic. „Měl jsem za to, dokonce jsem o tom četl i v médiích, že nové zásady mají místo přeložky silnice I/50 v Bučovicích zohledňovat obchvat. Z toho, co jsem ale viděl, mi spíš vyplývá, že kraj stále počítá právě s přeložkou. Jak je to možné? Vždyť ta už by měla být dávno bezpředmětná," podivoval se motorista.

Podle místostarosty Bučovic Jiřího Horáka obchvat stále není zanesený v zásadách, protože město ještě nemá hotový územní plán, ve kterém má být stavba zanesená. Ten nyní vzniká. „Jakmile bude schválený, kraj ho do zásad zanese. Neměl by to být problém. Prostě udělá změnu," ujistil Horák, že pro Jihomoravský kraj je řešení dopravní situace v Bučovicích podstatné.

Obchvat města
∙ Bučovice dlouhodobě počítaly s přeložkou silnice I/50 procházející městem
∙ v roce 2010 nové vedení města začalo prosazovat obchvat, který na rozdíl od přeložky odsune dopravu mimo Bučovice
∙ nyní už je vybraná varianta, kudy povede. Až bude zavedená do územního plánu, může se Ředitelství silnic a dálnic pustit do dalších příprav

To ostatně potvrdila i krajská mluvčí Eliška Holešinská Windová. Podle jejích informací ostatně ani nesejde na tom, pod jakým názvem se se stavbou v dokumentu počítá. „V zásadách územního rozvoje je dlouhodobým úkolem pro Bučovice odvedení tranzitní dopravy z centra," sdělila.

Co se týká pojmů, přeložka podle ní není v legislativě vztahující se k dopravě definovaná. Z hlediska významového znamená přeložení stávající silnice. Za obchvat se pak považuje úsek, který zpravidla vede mimo zastavěné území a nahrazuje původní úsek cesty. „Oba pojmy znamenají přeložení stávající silnice do jiné polohy. Není řečeno, kdy přeložení nazývat přeložkou a kdy obchvatem," vysvětlila mluvčí.

Navíc podotkla, že vzhledem k tomu, že obchvat má vzniknout jen ve správním území jedné obce, je možné dopravu řešit pouze v rámci územního plánu a není nutné prozatím v zásadách vymezovat dopravní koridor.

To samé zmínila i vedoucí bučovického odboru územního plánování, rozvoje a investic Kateřina Trtílková. Zároveň upozornila, že od úterý je návrh zadání bučovického územního plánu zveřejněný na úřední desce města. „Schválením jeho znění budeme pokračovat na listopadovém zasedání zastupitelstva. Než se ale všechno vyřídí, je potřeba počítat s dalšími asi osmnácti měsíci. Následně ho zastupitelstvo bude moct vydat," upřesnila vedoucí.