V Dolním parku se pustí do práce kopáči, aktéři vyhroceného sporu rozloží své papíry po dvou jednacích stolech. Spor o podobu městského parku tak bude v těchto dnech po kolečku vzkazů přes prohlášení a inzeráty pokračovat v přímých jednáních. Obě strany si zachovávají veřejnou skepsi o motivech a upřímnosti protějšků, přesto současně dávají najevo vůli hledat elementární shodu.

„Se spolky se setkáme, pozveme je na zasedání rady. Chceme slyšet jejich argumenty a bavit se o mantinelech projektu a jednotlivých etapách. Sestavíme pracovní skupinu z odborníků obou stran. Bude se zabývat věcnými záležitostmi, jako jsou stromy nebo architektonické prvky," informoval starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Současně dodal, že město se spolky dialog vedlo a vede. Nyní podle něj čelí diktátu. „Tři sdružení vydala svou rezoluci. V ní píší, co radnice musí, a to není dialog, ale diktát," dodal starosta s tím, že další jednání mají problém odpolitizovat poté, co jej spolky zpolitizovaly.

Místopředseda Okrašlovacího spolku Karel Fiala, neformální mluvčí kritiků podoby revitalizace parků, potvrdil, že zástupci spolků jednat s radnicí budou. „Zatím máme pozvání na středu na nějakou komisi, na radu zatím ne. Jednání, na která budeme přizváni, se zúčastníme," řekl Fiala s tím, že na předchozí ostrou výzvu starosty sdružení reagovala otevřeným dopisem, který již doručil na radnici.

Fiala v něm odmítá, že by spolky městu předkládaly diktát. „K revitalizaci parků, devastovaných minulých šedesát let, vyzvaly spolky město v roce 2006. V našem komplexním pojetí a návrhu jsme požadovali průběžné kácení a dosazování s důrazem na údržbu, tak aby nemohlo dojít k poškození zdraví či ohrožení života občanů. Tento požadavek byl mnohokrát ústně i písemně předkládán zástupcům města. Ohrazuji se proti nepravdivému tvrzení, že radnici arogantně diktujeme své požadavky. Požadujeme pouze diskusi a hledání kompromisu," napsal starostovi místopředseda Okrašlovacího spolku.

Současně připomněl, že spolky předkládaly i alternativní návrhy. „Okrašlovací spolek zpracoval řešení týkající se výrazně levnějšího mobiliáře parku a sdružení Za Znojmo přívětivější pak navrhlo alternativní řešení pro dřevinnou skladbu alejí," podotkl Fiala.

Zatímco jednání o budoucí podobě parků budou pokračovat, do práce se již pustí dělníci. „Měsíc potrvá výměna vodovodního řadu. Poté začneme s přípravami revitalizace části Dolního parku kolem kašny pod spořitelnou. Začneme smýcením čtyřiatřiceti stromů určených k odstranění. Po pěti měsících technické obnovy se park dočká výsadby nové zeleně, včetně devětapadesáti stromů," přiblížil plán ředitel Městské zeleně Radoslav Habrdle. Kácení obstará městský správce zeleně vlastními silami, dodavatelskou firmu na obnovu vybere radnice zřejmě do konce roku.