„Pokud jsem správně pochopil, na veřejném projednání, které uspořádala radnice a které se týkalo Divišova náměstí, slíbil starosta Znojma, že budou použité původní kamenické prvky. Situace je nyní zcela jiná," zlobil se Bouda s tím, že se nyní nabízí spousta otázek. „Proč někdo nechal vyrobit nové obrubníky, když na náměstí patřily historické? Někdo je musel vyrobit a zaplatit, považuji to za zbytečné vyhazování peněz z městské kasy."

Znojemská radnice oponuje, že pracovníci stavební firmy osazují repliky v místech, kde technické důvody neumožňují použití původních obrubníků. „Důvodem může být jednak jiné zakřivení oblouků nebo může jít o místa, kde došlo k poškození či uražení hrany historického obrubníku. Zbylé nové obrubníky pokládají řemeslníci ve směru od Horního náměstí. Dále již na své místo přijdou obrubníky historické," uvedla mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Na další opakované dotazy Znojemského deníku Rovnost tlumočila mluvčí sdělení šéfky odboru školství, kultury a památkové péče úřadu Aleny Křivánkové. Právě její odbor vydává na základě vyjádření památkářů závazné stanovisko, kterým se musí město v roli stavebníka řídit, a zároveň jeho dodržování dozoruje.

Vedoucí odboru uvedla, že projekt, podle kterého dělníci dláždí v zásadě respektuje dřívější rozhodnutí jejího odboru, které připouští použití replik, pokud původních obrubníků bude málo. Zcela spokojená však není. „Množství použitých replik je dle našeho názoru rozsáhlejší, než by bylo nezbytně nutné. Projektant na kontrolním dnu vysvětlil, proč repliky použil v ucelené části," podotkla ústy mluvčí vedoucí odboru Křivánková s tím, že projektant předal odboru i výkres, ze kterého vyplývá, že dělníci budou nadále pokládat pouze původní obrubníky.

Kdo, jak a proč stanovil poměr historických a nových obrubníků není zřejmé ani pracovníkům Památkové inspekce ministerstva kultury. „Pokud správní orgán sám tento poměr nestanovil, může být složité dodatečně počet pokládaných replik korigovat," sdělila Klára Michalicová z památkové inspekce.

Dodala, že bez podrobného seznámení se se spisovým materiálem a veškerými podklady není schopna zaujmout jednoznačné stanovisko. „V těchto dnech jsme obdrželi oficiální podnět k přešetření a celou záležitostí se budeme detailně zabývat," dodala Michalicová.

Jak doplnila, může být velmi složité dodatečně počet replik korigovat, pokud poslední závazné stanovisko tento poměr neurčilo.Vyjádření památkářů z ledna tohoto roku však mluví v tom smyslu, že povrchy mají být v souladu s historickým prostředím. „V plném rozsahu budou zachovány stávající kamenné žulové obrubníky. Zcela nepřípustné jsou obrubníky strojové uniformní výroby," tlumočil oficiální vyjádření znojemský památkář Jan Kozdas.

Příslušné závazné stanovisko vycházející z tohoto vyjádření se však Deníku nepodařilo získat. Mluvčí města poskytla stanovisko z 8. 7. 2014, které o obrubnících hovoří, ale váže se však dalšímu stupni projektové dokumentace. „Památková inspekce se domnívá, že toto stanovisko nenahrazovalo některé předchozí, spíše na některé z nich navazovalo. Každopádně, pokud by nahrazovalo některé předchozí, měla by v něm být o tom zmínka, zvláště v případě, kdy se správní orgán odchýlil od svého původního názoru. Případné odchýlení je totiž potřeba vždy jasně zdůvodnit," dodala Michalicová.

Z jejího vyjádření i z vydaných závazných stanovisek vyplývá, že podmínky inspekce nelze měnit pouze zápisem do stavebního deníku na kontrolním dni na staveništi.

Podobná porušování radnice jsou podle Otty Boudy již systematická a účelová. „Za poslední roky jsme byli jen při revitalizaci parku svědky nedodržení povinného archeologického dohledu a do Znojma mířila i inspekce životního prostředí kvůli narušení zimoviště netopýrů," připomněl šéf Okrašlovacího spolku.