Jednání mezi městem a investorem tak budí emoce. „Se stavební firmou nejsme vázaní žádným smluvním vztahem. Zastupitelstvo nyní prodej pozemku nad Zlatou Horou zamítlo a o rozhodnutí jsme firmu uvědomili. Při posledních jednáních se investor chtěl bránit soudní cestou, takže počkáme, jaká bude jeho reakce," připomněl starosta Slavkova Ivan Charvát.

Vedení města hodlá počkat na schválení územního plánu. „O možnost výstavby na Zlaté Hoře jsme tady měli už několik zájemců. Kdybychom se nyní na výstavbě dohodli, nemusel by být uzemní plán schválený. Hotový bude do konce letošního roku. Do té doby není moc co řešit," zdůraznil starosta.

Řízení kraj zrušil

Podle investora je ale čekání na nový územní plán v pořádku. „Město volí oddalovací variantu, což chápu. Původně si ale ve Slavkově mysleli, že záležitost bytové výstavby v lokalitě je v pořádku, ale když zjistili, že je pozemek určený pro smíšenou výstavbu, chtěli ho rychle prodat. Původní územní řízení, které bylo vydané, počítalo s výstavbou bytových domů. Slavkovský stavební úřad ale postupoval takovým způsobem, že Krajskému úřadu nezbývalo nic jiného, než aby územní řízení zrušil," poznamenal zástupce firmy Čáslava-stav Jan Hudec, která měla v plánu postavit na sídlišti šest bytových domů.

Zastupitelstvo města se už v roce 2009 usneslo, že s firmou Čáslava-stav uzavře smlouvu o smlouvě budoucí. Ta prodej pozemků podmínila platným územním rozhodnutím. To se však stavební společnosti nepovedlo a v polovině loňského roku jí termín vypršel. „Náš zájem o pozemky nicméně trvá dál, stavět chceme," doplnil Hudec.

Do vývoje navíc zasáhla i komplexní pozemková úprava z konce loňského roku. Jejím schválení, jak před časem potvrdil místostarosta města Jiří Doležel, padají všechny smlouvy, které nejsou dotažené do konce, a musejí se tak projednat znovu.

Původní smlouva navíc pozbyla platnosti. „Firmě se včas nepovedlo získat územní rozhodnutí. Požádali o odklad, ale ani poté územní rozhodnutí nezískali. Tím veškeré smlouvy pozbyly platnosti. Zásady územního rozvoje byly napadnuté a zrušené, což může mít na celou věc určitý dopad. Nyní zjišťujeme, jestli i na nás," podotkl starosta.

Výhrady měl i Krajský úřad. Tomu se nelíbily rozpory stavebního záměru s územním plánem města. „Pozemek nad Zlatou Horou je v územním plánu města vedený jako smíšený. Je určený především pro občanskou vybavenost, můžou zde tedy být například kanceláře, obchodní prostory a ty mohou být doplněné o bytové domy. Navíc měla stavební firma doložit, že může vůbec začít stavět, ale ten dokument nemá," připomněla vedoucí stavebního a územně plánovacího úřadu Hana Postránecká.

Sdružení vlastníků

Slavkovské sídliště se přesto nadále rozrůstá. „Na sídlišti se dál staví rodinné domy. Všechno se odehrává v souladu se Sdružením vlastníků pozemků Zlatá Hora a město zde přispívá na osvětlení a na místní rozhlas. Vlastníci pozemků, kteří sdružení založili, převzali od města investorství na výstavbu inženýrských sítí," prozradil Charvát.

Po kolaudaci sítí, kanalizace nebo chodníků bude zase vše zpět převedeno do majetku města. To přispělo sdružení částkou jeden a půl milionu korun. „Rozrůstáním města pochopitelně vznikají i nové ulice, jimž už zastupitelé dokonce přidělili jména, jako například Slunečná, nebo Pod Vinohrady," poznamenal starosta.

Právě sdružení se proti plánované výstavbě bytových domů společností Čáslava-stav staví negativně. „V současné době jsme před kolaudací několika rodinných domů. Nyní řešíme dopravu, děláme v nově vzniklých ulicích dopravní značení a značení pruhů na silnici. Jsme zásadně proti výstavbě bytových domů na Zlaté Hoře. Pokud by se místo tohoto komplexu na pozemku stavěly rodinné domy, stejně jako zde staví naše sdružení, tak by nám to nevadilo," uvedl předseda Sdružení vlastníků pozemků Zlatá Hora Radomír Filip.

Jedním z důvodů je podle něj soukromí rodinných domků. „V případě výstavby bytových domů se obáváme jeho ztráty. A druhá věc je poddimenzovaná dopravní infrastruktura. Velké množství bytů znamená také velké množství aut a tím by se nám tady značně zvýšila dopravní zatíženost," dodal Filip.