Ve veřejné anketě toto místo Adamovští označili jako jeden z deseti největších problémů ve městě. „Samozřejmě mi to vadí. Je to v lese a svah plný odpadků vypadá hrozně. Ale je to asi těžko řešitelný problém. Bývalá skládka je v nepřístupném terénu. Zakrýt ji hlínou nebo nějak zakonzervovat bude určitě velmi nákladné stejně jako část skládky rozebrat a odvézt pryč," řekl Blanenskému deníku Rovnost Michal Juříček z Adamova.

Větší problém než sesouvání odpadků ze srázu vidí ve znečištění potoka, který protéká právě pod smetištěm. „Kdo ví, co se do vody dostává za škodlivé látky a kde se pak vyplavují," dodal muž.

Podle vedoucího odboru správy majetku města Adamova Radka Malého úředníci připravují projekt, který má bývalé smetiště zabezpečit. „O problému s odpadky v této lokalitě víme. Je to dlouhodobá záležitost. Nyní chystáme projektovou dokumentaci. Počítáme s několika variantami, jak skládku zajistit, aby se odpadky ve velkém po deštích nedostávaly na povrch a neznečišťovaly další plochu. Musíme najít takové řešení, které bude v možnostech města. Sráz zřejmě zajistíme pomocí ocelových sítí a částečně zakryjeme fólií, na kterou přijde vrstva zeminy. Tu pak zatravníme," upřesnil úředník.

Skládka v Adamově
- fungovala od 60. let minulého století. Původně jako úložiště zeminy a zázemí stavebních dělníků
- od poloviny 80. let je skládka nedaleko nového hřbitova mimo provoz. Částečně zavezená zeminou a později osázená stromy
- jednou z navrhovaných variant úpravy skládky je zajištění ocelovými sítěmi a fóliemi s částečným zatravněním, to má stát několik milionů

Malý dodal, že náklady zatím Adamovští odhadují v řádech několika milionů korun. „Přesnou částku nevíme. Záleží, pro kterou variantu se nakonec rozhodneme a zda ji schválí zastupitelstvo. Letos chceme mít projekt připravený. Vlastní úpravy svahu přijdou na řadu nejdříve příští rok," dodal.

Adamovské také čekají ještě jednání se zástupci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Na jeho pozemcích totiž velké smetiště leží. Skládku však léta provozovalo město a mělo ji nechat zavézt. „Je to takový nešťastný historický odkaz. Nevím přesně, jakým způsobem se před třiceti lety skládka zajišťovala. Pokud tam problémy s odpadky jsou, budeme se s městem snažit najít nejlepší řešení pro obě strany. Zatím žádné společně jednání nebylo," uvedl zástupce křtinského podniku Pavel Mauer.

Podle Radka Malého se jedná o povolenou skládku. Začala fungovat v šedesátých letech původně jako úložiště zeminy při masové výstavbě bytů, kterou odstartoval rozvoj výroby v Adamovských strojírnách. „Postupně tam však město začalo vyvážet i odpad. V polovině osmdesátých let už tam ale nebylo místo a skládka se částečně zavezla a později se tam nasázely stromy. Zakonzervování smetiště ale nebylo dostatečné. Žádný postih městu za to nyní nehrozí. Skládka je legální, ale její zabezpečení musíme řešit, protože jak to tam vypadá, se lidem pochopitelně nelíbí. Chodí tam na procházky do lesa a na vlak," poznamenal Malý.

Druhé obří smetiště, kam Adamovští vyváželi odpad z města, je v lese u silnice ve směru na Útěchov. To je naopak zakonzervované dobře. „Tato skládka se upravovala před patnácti lety. Celý svah byl zakrytý fólií a silnou vrstvou zeminy. Je i odvodněný. V této lokalitě s odpadky problémy nejsou," řekl Radek Malý.