„Soukromá společnost k výstavbě dostala od obce souhlas za podmínky, že veřejné prostory zůstanou i nadále obecní. Firma ke třiceti rodinným domům vytvoří také příjezdovou cestu a inženýrské sítě, které obec bude moci následně odkoupit," uvedl otnický starosta Pavel Prokop.

Díky výstavbě v Otnicích přibude přibližně stovka nových obyvatel. „Nyní u nás žije okolo čtrnácti set padesáti lidí, v budoucnu se tedy dostaneme přes hranici patnácti set obyvatel. Z toho nám plyne hned několik výhod, například v podobě navýšení daňových příjmů nebo navýšení počtu dětí, které znamená celkové omlazení obce," pochvaloval si starosta.

Vymění kotle

Právě do zařízení pro děti proto v současnosti Otnice nejvíc investují. Po dobrých zkušenostech s rekonstrukcí kotelny v mateřské škole budou letos měnit také zařízení v kotelně školy základní. „Patnáct let staré plynové kotle nahradíme pěti tepelnými čerpadly, rekonstrukce se dočkají také rozvody topení. Předpokládané náklady činí přibližně šest milionů korun. Do výměny se pustíme o letních prázdninách, kdy je škola prázdná a dělníci tak nebudou narušovat výuku," upozornil Prokop.

Na nové sousedy se můžou těšit i lidé z Němčan. I v této obci totiž vznikají nové rodinné domy. „Investovali jsme do lokality, které říkáme nová ulice, už čtyři miliony korun. Peníze pokryly především zasíťování třiatřiceti nových parcel. Právě jsme v místě dokončili kompletní infrastrukturu a pět majitelů už má své domy dokonce pod střechou. Další čtyři domy jsou pak ve fázi hrubé stavby," řekl už před časem němčanský starosta Martin Krátký. Noví obyvatelé mají přispět ke snížení věkového průměru a také k nárůstu počtu obyvatel.