Ne výstavbě přístavu Východ a přístaviště Centrum v Hodoníně. Tak se jmenuje poslední petice reagující na plány zřízení malé plavební komory v okresním městě. Podepsalo ji přes čtyři sta obyvatel z okolí toku.

Vedení radnice přesto nový turistický přístav podporuje. „Na radnici se nás ani neptali a o podpoře záměru rozhodli sami od stolu. Sepsali jsme petici, aby viděli, že je tady docela dost lidí, kteří s přístavem a přístavištěm nesouhlasí," řekl člen petičního výboru Karel Martinec, který u Staré Moravy bydlí. Zároveň si myslí, že o kanál má zájem jen úzká skupina lidí, která by z něj profitovala.

Podobně situaci vidí i Marta Lungová, která žije také u pravého břehu slepého ramene řeky. „Hlavně nechceme přijít o pohodu bydlení a poslední klidnou vycházkovou zónu v Hodoníně. Také předpokládaných čtyři sta milionů korun na výstavbu plavební komory by se mohlo uplatnit úplně někde jinde, chybí tady domovy důchodců a opravené chodníky," uvedla Lungová.

Dále petenti upozorňují na možné negativní vlivy na ekosystém městského ramene. „Žádáme, aby rada a zastupitelstvo zvážily uvedená negativa připravované stavební akce a vyjádřily nesouhlas s výstavbou malé plavební komory a souvisejících staveb," napsali.

Odpověď budou projednávat zastupitelé na zasedání v úterý odpoledne. Radní ale už navrhli odpověď, kterou doporučilo osm z devítičlenného sboru. „Vedle vašich ohlasů nesouhlasících s tímto záměrem v obavách, že dojde k zásadnímu zásahu do práv na ochranu zdraví a životního prostředí, však město také eviduje pozitivní zájem o tento projekt, podložený peticí za uskutečnění záměru na splavnění ramene včetně souvisejících staveb," píše se v radou doporučené odpovědi s podpisem starosty Milana Lúčky.

V závěru navíc stojí, že ve spolupráci s možným investorem, tedy Ředitelstvím vodních cest ČR, bude vedení města nadále intenzivně spolupracovat tak, aby se hledala řešení, která by minimalizovala možný negativní dopad záměru jak na životní prostředí, tak na pohodu bydlení tamních obyvatel.

V současnosti se na městském úřadě pracuje na změně územního plánu tak, aby malá plavební komora, přístav Východ i přístaviště Centrum byly proveditelné.

V předchozí podpisové akci téměř šest stovek lidí z Hodonínska vyjádřilo naopak podporu splavnění Staré Moravy až za radnici. To by podle nich pomohlo oživit utlumené podnikání v centru města.

Navíc i krajští radní začátkem června schválili memorandum o spolupráci s Hodonínem na vybudování vodní cesty a obohacení turistické nabídky o další formy využitím řeky Moravy pro rekreační účely.