„Podněty pro zákaz jsme dostávali od obyvatel. Ti si stěžovali, že je časté návštěvy lidí, kteří jim něco vnucují, obtěžují. Typicky si stěžovali na ty, kteří jim nabízeli výhodnější energii nebo nejrůznější pojištění. Rozhodli jsme se jim proto vyjít vstříc a podomní prodej zakázat," vysvětlil starosta Hrušek Jan Kauf.

Schválená vyhláška nebyla první svého druhu. „Jednu už jsme schválili, ale poté jsme ji ještě posílali ke kontrole na kraj. Tam k ní měli několik připomínek. S pomocí právníka jsme je proto do vyhlášky zařadili a v nové podobě ji znovu předložili ke schválení. Na pondělním zasedání zastupitelstva jsme ji odsouhlasili. Platit začne 1. prosince," přiblížil starosta.

Obchodníci, kteří budou mít zájem nabídnout Hrušeckým své výrobky, se tak budou muset hlásit na úřadě. „Prodejní místo pro ně budeme mít barevně vyznačené na silnici. Vyhradili jsme za tímto účelem i jednu místnost na obecním úřadě. To, že do vesnice přijeli, vyhlásíme rozhlasem. Přijde tak opravdu jen ten, kdo má o zboží zájem a nebude se stávat, že bude někdo přemlouvat starší lidi ke koupi věcí, o které nestojí," doplnil Kauf.

Kromě Hrušek je podomní prodej zakázaný například i v Němčanech, Otnicích, Křenovicích nebo také Vyškově.